Mastercard Kararı Işığında Bilgiye Erişim Hakkının İstisnalarının Uygulanma Standartları (The Application Standards of Exceptions to the Right of Access to Information in Light of Mastercard Decision)

Rekabet Forumu, Sayı:88 / Tarih: Kasım 2014 (Issue: 88, Date: November 2014), 7-23

20 Pages Posted: 29 May 2018

See all articles by Gonenc Gurkaynak

Gonenc Gurkaynak

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law

Ceren Özkanlı

ELIG, Attorneys-at-Law

Su Şimşek

ELIG, Attorneys-at-Law

Date Written: November 1, 2014

Abstract

Turkish Abstract: Avrupa Birliği Genel Mahkemesi 9 Eylül 2014 tarihli kararında, kurumlar nezdindeki bilgilere kamunun erişim hakkına en geniş uygulama alanı sağlanması gerektiği ilkesine dayanarak, Avrupa Komisyonu’nun bu hakkın ihlali niteliğindeki kararını iptal etmiştir. AB Genel Mahkemesi, kamunun bilgiye erişim hakkının asıl olduğunu, bir kurumun bu hakka ilişkin bir talebi ancak ilgili düzenlemelerdeki istisnaları dar yorumlamak ve ret kararını gerekçelendirmek suretiyle geri çevirebileceğini vurgulamıştır. Bu makalede, AB Genel Mahkemesi’nin söz konusu kararında vurgulanan ilkeler ışığında, bilgiye erişim hakkının istisnalarına ilişkin karar ve uygulamalar değerlendirilmektedir.

English Abstract: In its judgment of September 9, 2014, the European Union General Court (“General Court”) reversed the European Commission's decision regarding violation of the right of access to information, based on the principle that wider application of the public’s right of access to information should be promoted. The General Court emphasized that the public’s right of access to information is fundamental therefore, a request regarding access to information can be rejected only under narrow interpretation of the exceptions and with clear justification of such rejection. In this article, the decisions and practices with regards to the exceptions to right of access to information are evaluated in light of the principles highlighted in the MasterCard decision of the General Court.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: ECJ, General Court, right of access to information, Mastercard decision, competition law

JEL Classification: K21, L40

Suggested Citation

Gurkaynak, Gonenc and Özkanlı, Ceren and Şimşek, Su, Mastercard Kararı Işığında Bilgiye Erişim Hakkının İstisnalarının Uygulanma Standartları (The Application Standards of Exceptions to the Right of Access to Information in Light of Mastercard Decision) (November 1, 2014). Rekabet Forumu, Sayı:88 / Tarih: Kasım 2014 (Issue: 88, Date: November 2014), 7-23, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3175459

Gonenc Gurkaynak (Contact Author)

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law ( email )

Çitlenbik Sokak No:12
Yıldız Mahallesi
Istanbul, Beşiktaş 34349
Turkey

Ceren Özkanlı

ELIG, Attorneys-at-Law ( email )

Çitlenbik Sokak No:12
Yıldız Mahallesi
Istanbul, Beşiktaş 34349
Turkey

Su Şimşek

ELIG, Attorneys-at-Law ( email )

Çitlenbik Sokak No:12
Yıldız Mahallesi
Istanbul, Beşiktaş 34349
Turkey

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
11
Abstract Views
156
PlumX Metrics