על חוסר העקביות בפסיקת פיצויים בגין קיצור תוחלת חיים
The Inconsistent Perception of Recovery for Loss of Life Expectancy

College of Law & Business Law Review, Vol. 4, pp. 151-176, 2005

24 Pages Posted: 31 May 2018

See all articles by Ronen Perry

Ronen Perry

University of Haifa - Faculty of Law

Date Written: May 11, 2018

Abstract

תקציר בעברית: המאמר טוען שקיימת סתירה בין הרציונל העיוני המקובל בישראל לפסיקת הפיצוי בגין קיצור תוחלת חיים, לבין האופן שבו קובעים בתי-המשפט בפועל את גובה הפיצוי בראש נזק זה. לפי התפיסה הרווחת מדובר בראש נזק אובייקטיבי, דהיינו: ראש נזק המתייחס לעצם הפגיעה ב"נכס" בעל ערך אובייקטיבי ולא לתחושה הסובייקטיבית של הניזוק בעקבות הפגיעה. לעומת זאת הפרקטיקה המקובלת בפסיקת הפיצויים מעידה על כך שהוא נתפס כראש נזק מעורב (המשלב רכיב אובייקטיבי עם רכיב סובייקטיבי).

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Perry, Ronen, על חוסר העקביות בפסיקת פיצויים בגין קיצור תוחלת חיים
The Inconsistent Perception of Recovery for Loss of Life Expectancy (May 11, 2018). College of Law & Business Law Review, Vol. 4, pp. 151-176, 2005, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3177263

Ronen Perry (Contact Author)

University of Haifa - Faculty of Law ( email )

Mount Carmel
Haifa, 3498838
Israel

HOME PAGE: http://law.haifa.ac.il/index.php/en/faculty-rperry

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
35
Abstract Views
466
PlumX Metrics