אקטיביזם שיפוטי בדיני הנזיקין: טקסונומיה של פסקי ברק
Judicial Activism in Tort Law: A Taxonomy of Chief Justice Barak's Decisions

Hebrew University Law Journal, Aharon Barak Festschrift, pp. 541-574, 2009

34 Pages Posted: 31 May 2018

See all articles by Ronen Perry

Ronen Perry

University of Haifa - Faculty of Law

Date Written: May 17, 2018

Abstract

תקציר בעברית: במאמרו בכרך זה בחן ישראל גלעד באופן ביקורתי את תרומתו הישירה והעקיפה של הנשיא בדימוס אהרן ברק לעיצוב גבולות האחריות בנזיקין, במיוחד במסגרת עוולת הרשלנות. בין היתר טען גלעד כי בפסיקתו של ברק ניכרת מגמה של הרחבת בסיס האחריות. איני חפץ לבקר טענה זו, המקובלת עליי עקרונית, אלא להציע נקודת מבט נוספת על אותם ממצאים. רשימתי תתמקד אפוא בשאלה הבאה: האם ובאיזו מידה פסיקתו של ברק בתחום הנזיקין מבטאת אקטיביזם שיפוטי? דומני כי הדיון בשאלה זו יעניין מאוד אף את ברק עצמו, ולא רק מפני שפסקי דינו הם מושא המחקר אלא גם ובעיקר מפני ששאלת המחקר משלבת שתיים מאהבותיו הגדולות: דיני הנזיקין הם "אהבת נעוריו", ולחקר מלאכת השיפוט נתונה חיבתו בשני העשורים האחרונים.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Perry, Ronen, אקטיביזם שיפוטי בדיני הנזיקין: טקסונומיה של פסקי ברק
Judicial Activism in Tort Law: A Taxonomy of Chief Justice Barak's Decisions (May 17, 2018). Hebrew University Law Journal, Aharon Barak Festschrift, pp. 541-574, 2009, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3180170

Ronen Perry (Contact Author)

University of Haifa - Faculty of Law ( email )

Mount Carmel
Haifa, 3498838
Israel

HOME PAGE: http://law.haifa.ac.il/index.php/en/faculty-rperry

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
46
Abstract Views
341
PlumX Metrics