הטיות מגדריות בתפיסת הכרעות שיפוטיות
Gender Biases in the Perception of Judgments

College of Management Law Review, Vol. 24, 2018

33 Pages Posted: 31 May 2018

See all articles by Ronen Perry

Ronen Perry

University of Haifa - Faculty of Law

Oren Gazal-Ayal

University of Haifa - Faculty of Law

Chen Toubul

University of Haifa - Faculty of Law

Date Written: May 18, 2018

Abstract

תקציר בעברית: מחקרים רבים בחנו את השפעת השתייכותם של שופטים לקבוצה חברתית מסוימת (כגון מגדר, גזע, דת, גיל וזיקה פוליטית) על החלטותיהם. מאמרנו הוא הראשון לבחון אם השתייכות לקבוצה חברתית (של השופט או של המתבונן במערכת המשפט) משפיעה על התפיסה הציבורית של החלטות שיפוטיות. בחינת קיומן, היקפן ומגבלותיהן של הטיות על בסיס קבוצתי בתפיסת הכרעות שיפוטיות מצריכה התפתחות והצטברות הדרגתית של מחקר. המאמר מתמקד בשאלות ספציפיות שהתוויית המתודולוגיה לבחינתן, ואולי גם הממצאים העולים מהפעלתה, עשויים לסלול את הדרך לבירור יסודי ומעמיק יותר של השאלות הכלליות. המאמר ממקד את הדיון בהטיות המבוססות על מגדר. הוא בוחן, ראשית, אם מגדר השופט משפיע על האופן שבו נתפסת הכרעתו, לאמור: האם הכרעות שיפוטיות של שופטים נתפסות באופן שונה מהכרעות שיפוטיות של שופטות; ושנית, האם מגדר המתבונן משפיע על האופן שבו הוא תופס את ההכרעה השיפוטית, דהיינו האם הכרעות שיפוטיות נתפסות באופן שונה על ידי גברים ונשים. יתר על כן, המאמר ממקד את הדיון בהקשר המיוחד של הכרעות בעלות נגיעה מגדרית (תיקי אונס). הוא בוחן אם תפיסת הכרעות שיפוטיות זהות בעניין בעל נגיעה מגדרית מושפעת ממגדר השופט, ממגדר המתבונן (במערכת המשפט) או משילוב של השניים. לצורך בדיקת ההשערות השתמשנו במערך מחקר ניסויי, כאשר שני המשתנים הבלתי-תלויים הם מגדר השופט ומגדר המתבונן או המעריך, והמשתנים התלויים הם תפיסות המתבוננים לגבי מאפיינים שונים של ההכרעה השיפוטית.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Perry, Ronen and Gazal-Ayal, Oren and Toubul, Chen, הטיות מגדריות בתפיסת הכרעות שיפוטיות
Gender Biases in the Perception of Judgments (May 18, 2018). College of Management Law Review, Vol. 24, 2018, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3180587

Ronen Perry (Contact Author)

University of Haifa - Faculty of Law ( email )

Mount Carmel
Haifa, 3498838
Israel

HOME PAGE: http://law.haifa.ac.il/index.php/en/faculty-rperry

Oren Gazal-Ayal

University of Haifa - Faculty of Law ( email )

Mount Carmel
Haifa, 31905
Israel

HOME PAGE: http://weblaw.haifa.ac.il/en/Faculty/GazalAyal/Pages/default.aspx

Chen Toubul

University of Haifa - Faculty of Law ( email )

Mount Carmel
Haifa, 31905
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
133
Abstract Views
924
rank
296,536
PlumX Metrics