“Uyumlu Eylem Karinesi” Üzerine Hukuki ve Ekonomik Çözümlemeler (Legal and Economic Analyses on the 'Presumption of Concerted Practice')

Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu IV, 7 Nisan 2006,Kayseri, (Çevrimiçi) (24.10.2008), p. 80-115.

30 Pages Posted: 6 Jun 2018

See all articles by Izak Atiyas

Izak Atiyas

Sabanci University - Faculty of Arts and Social Sciences

Gonenc Gurkaynak

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law

Date Written: March 23, 2006

Abstract

Turkish Abstract: Yakın tarihli kararlara gelinceye kadar, 4054 Sayılı Kanun’un 4. maddesinin uyumlu eylem yolu ile ihlal edildiği sonucuna varılan her Rekabet Kurulu kararında, paralelliğe ek olarak bir teşebbüsler arası irtibat delili bulunmuştur. Oysa Rekabet Kurulunun son dönemlerdeki iki kararında uyumlu eylem karinesi çıplak bir biçimde kullanılmış, firmaların belirli dönemlerde paralel davranış göstermiş olmalarının uyumlu eyleme karine teşkil ettiği sonucuna varmış, böylece ilgili her bir teşebbüsün ekonomik ve rasyonel gerekçelere dayanarak uyumlu eylemde bulunmadığını ispat etmesini istemiştir. Bu çalışmada genel olarak karine hükmünün bu ve benzeri yorumu hakkında ekonomik ve hukuki bir analiz yapılacaktır.

English Abstract: Up until the very recently, in cases where the Competition Board found a violation of the Article 4 of the Law No.4054 through a concerted practice, communication evidences were discovered in addition to parallel behavior. However, in its recent two decisions, the Board concluded that the undertakings’ parallel behavior during a certain period of time is sufficient to consider that a concerted practice exists and asked undertakings concerned to prove that they have not engaged in concerted practices on the basis of economic and rational facts. This article will provide an overall economic and legal analysis of presumption of concerted practice and its interpretation.

Keywords: concerted practice, Law No. 4054, Turkish competition law, presumption of concerted practice

JEL Classification: K21, L40

Suggested Citation

Atiyas, Izak and Gurkaynak, Gonenc, “Uyumlu Eylem Karinesi” Üzerine Hukuki ve Ekonomik Çözümlemeler (Legal and Economic Analyses on the 'Presumption of Concerted Practice') (March 23, 2006). Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu IV, 7 Nisan 2006,Kayseri, (Çevrimiçi) (24.10.2008), p. 80-115., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3182479

Izak Atiyas

Sabanci University - Faculty of Arts and Social Sciences ( email )

Orhanli-Tuzla, 34956 Istanbul
Turkey

Gonenc Gurkaynak (Contact Author)

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law ( email )

Çitlenbik Sokak No:12
Yıldız Mahallesi
Istanbul, Beşiktaş 34349
Turkey

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
48
Abstract Views
285
PlumX Metrics