Competition Law Aspects of Hub and Spoke Infringements (Topla ve Dağıt Tipi İhlallerin Rekabet Hukuku Boyutu)

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Vol. 29, Issue 3 (Doç. Dr. Nurkut İnan'a Armağan Sayısı), pp.281-314

Posted: 6 Jun 2018

See all articles by Gonenc Gurkaynak

Gonenc Gurkaynak

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law

Bora Ikiler

ELIG Gürkaynak Attorneys-At-Law

Ayşenur Gülhiz Şen

Independent

Date Written: 2013

Abstract

English Abstract: The Tesco decision, rendered by the Office of Fair Trading in 2011, is the most recent and up-to-date precedent regarding competition law infringements arising from hub and spoke information exchanges. Competition law infringements arising from hub and spoke information exchanges are based on an indirect information exchange between the competitors through a third party in their vertical relationship. Another important aspect of the Tesco decision is that as it determines the scope of competition law infringements arising from hub and spoke information exchanges and provides a general framework to this undefined concept of competition law in the light of European Union (“EU”) and British legislation and case law. It is the most comprehensive decision regarding this issue.

In this respect, this study aims at analyzing the competition law infringements arising from hub and spoke information exchanges, focusing on and reporting the recent Tesco decision. To that end, this study aims to define competition law infringements arising from hub and spoke information exchanges in the light of the Tesco decision and to focus on the means of proof for such infringements. The issue will be analyzed under EU and Turkish competition law regimes.

Turkish Abstract: İngiltere’de rekabet hukuku kurallarını uygulamakla görevli idare olan Adil Ticaret Ofisi (“Office of Fair Trading”) tarafından 2011 yılında karara bağlanan Tesco davası, topla ve dağıt bilgi değişimine dayanan rekabet hukuku ihlalleri hakkında verilen en güncel karar olması dolayısıyla önem arz etmektedir. Topla ve dağıt bilgi değişimine dayanan rekabet hukuku ihlalleri, yapıları gereği dikey ilişkideki bir üçüncü kişi aracılığı ile rakipler arası dolaylı yoldan bilgi değişimine dayanmaktadır. Bu kararın bir diğer önemi, Avrupa Birliği (“AB”) ve Türk rekabet hukuku mevzuatı ve içtihadı altında henüz yer alamayan topla ve dağıt bilgi değişimine dayanan rekabet hukuku ihlallerini tanımlaması ve İngiliz ve AB mevzuatı içtihatları ışığında genel bir çerçeve çizerek bu ihlallerin tespit edilmesine yönelik yol göstermesi olmuştur.

İşbu çalışma, topla ve dağıt bilgi değişimine dayanan rekabet hukuku ihlallerini incelemeyi amaçlamaktadır ve bu kapsamda makalede yakın tarihli Tesco kararı ayrıntılı olarak ele alınacak ve bu karar ışığında topla ve dağıt bilgi değişimine dayanan rekabet hukuku ihlalleri tanımlanarak, ihlallerin rekabet hukuku açısından ispatı tartışılacak ve ihlallerin unsurlarının üzerinde durularak mehaz AB rekabet hukuku ve Türk rekabet hukuku disiplinlerindeki duruma ilişkin özet tespitler yapılacaktır.

Keywords: Hub and Spoke Information Exchange, Tesco Decision, A-B-C Information Exchange, Concerted Practice, Burden of Proof, Object and Effect, EU Law

JEL Classification: K21, L40

Suggested Citation

Gurkaynak, Gonenc and Ikiler, Bora and Şen, Ayşenur Gülhiz, Competition Law Aspects of Hub and Spoke Infringements (Topla ve Dağıt Tipi İhlallerin Rekabet Hukuku Boyutu) (2013). Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Vol. 29, Issue 3 (Doç. Dr. Nurkut İnan'a Armağan Sayısı), pp.281-314, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3182582

Gonenc Gurkaynak (Contact Author)

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law ( email )

Çitlenbik Sokak No:12
Yıldız Mahallesi
Istanbul, Beşiktaş 34349
Turkey

Bora Ikiler

ELIG Gürkaynak Attorneys-At-Law ( email )

Yıldız Mah. Çitlenbik Sk. No:12
İstanbul, 34349
Turkey

Ayşenur Gülhiz Şen

Independent ( email )

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Abstract Views
193
PlumX Metrics