דמוקרטיה ישירה - המחלוקת הנורמטיבית והביקורת השיפוטית
Direct Democracy - Normative Dispute and Judicial Review

Ph.D Thesis

322 Pages Posted: 18 Jun 2018

Date Written: October 16, 2017

Abstract

תקציר בעברית: מטרתה של העבודה היא לתאר את המחלוקת בשאלת רציותה של הדמוקרטיה הישירה, להציג עמדה מנומקת בעניין ולברר מהו היקפה הראוי של הביקורת השיפוטית על החלטות המתקבלות במסגרת ההליך הישיר, והכל מתוך תקווה לעורר את השיח הציבורי בישראל בעניין.

העבודה כוללת ארבעה שערים, שבהם תשעה פרקים, המתייחסים לחמש סוגיות: מהי ההגדרה לדמוקרטיה ישירה? כיצד היא צמחה? האם הדמוקרטיה הישירה ראויה? כיצד ליישם את הדמוקרטיה הישירה באופן התואם את מטרתה? מהו היקפה הראוי של הביקורת השיפוטית על הדמוקרטיה הישירה?

English Abstract: Over the past few decades, turbulent events have shaken the principle of direct democracy, arousing heated public discourse regarding the manner in which political decisions are made. The objective of this paper is to sharpen the question regarding the desirability of direct democracy, and to clarify the status and scope of judicial review over decisions reached as part of direct procedure. A byproduct of this paper will be that the vacuum that exists in Israel regarding the direct democracy approach will be filled, in an attempt to arouse public discourse on this topic.

The discussion in this paper revolves around two primary axes: the first topic of study is the question of the desirability of direct democracy, focusing on the claims at the basis of the normative dispute, and their classification and decision based on the fundamental dispute. As a preliminary stage, in defining the subject of the study and its evaluation, we will sort the direct procedures and provide a historical description of the development of direct democracy. After discussing the normative dispute and the fundamental decision in favor of direct democracy, we will discuss the practical elements, with the objective of offering a solution to the actual problems that arise in a direct form of government. The second topic of the study is the status and scope of judicial review on direct democracy. This issue, which deals with the last stage of direct procedure that is liable to impact decision making in a referendum, completes the study. The answer that we will offer to the first research question will influence the answer that we will offer to the second research question.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Sharf, Shaul Daniel, דמוקרטיה ישירה - המחלוקת הנורמטיבית והביקורת השיפוטית
Direct Democracy - Normative Dispute and Judicial Review (October 16, 2017). Ph.D Thesis, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3187863

Shaul Daniel Sharf (Contact Author)

Peres Academic Center ( email )

P.O.Box 328
Rehovot, 76120
Israel
*9165 (Phone)

HOME PAGE: http://https://www.pac.ac.il/lecturer/shaul_sharf/

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
210
Abstract Views
1,638
rank
174,354
PlumX Metrics