Technologie Voor Opsporing En Handhaving; Kansen, Ervaringen En Knelpunten (Promising Policing Technologies. Experiences, Obstacles and Police Needs Regarding Law Enforcement Technologies)

Custers B.H.M. & Vergouw S. (2016), Technologie voor opsporing en handhaving; kansen, ervaringen en knelpunten, Justitiële Verkenningen 2016(3): 48-67.

20 Pages Posted: 26 Jul 2018

See all articles by Bart Custers

Bart Custers

Leiden University - Center for Law and Digital Technologies

Bas Vergouw

Government of the Netherlands - The Research and Documentation Centre (WODC)

Date Written: June 15, 2018

Abstract

Dutch Abstract: Politiekorpsen in veel landen zijn voortdurend bezig met het optimaliseren van het gebruik van opsporings- en handhavingstechnologie. Er worden getracht technologische, juridische en organisatorische obstakels te overwinnen opdat meer kansen worden gecreëerd voor zowel bestaande als nieuwe veelbelovende technologieën. In deze bijdrage worden de resultaten beschreven van een survey onder 46 politiekorpsen en andere organisaties in het domein van rechtshandhaving in elf landen. Hun ervaringen met opsporingstechnologie en hun behoeften en voorkeuren worden beschreven. Het gebruik van en de tevredenheid over bestaande technologieën, zoals aftappen, vingerafdrukken, DNA onderzoek, het koppelen van databanken, data mining en profiling, cameratoezicht en netwerkanalyses worden onderzocht. Juridische, technologische en organisatorische knelpunten komen aan bod en de mate waarin het gebruik van opsporingstechnologie worden geëvalueerd en successen worden geboekt komen aan bod. De belangrijkste knelpunten, volgens de respondenten, zijn onvoldoende financiële middelen en onvoldoende beschikbaarheid van technologie. Bij een op de vier organisaties ontbreken duidelijk, aansprekende succesverhalen en de helft van de respondenten geeft aan dat geen evaluaties plaatsvinden naar de effectiviteit van bepaalde opsporingstechnologieën. Als gevolg daarvan kan worden gesteld dat de beschikbare informatie over 'wat werkt' in opsporingstechnologie zeer beperkt is.

English Abstract: Police forces and law enforcement agencies in many countries are continuously trying to optimize the use of technologies in policing and law enforcement. Efforts are being made to remove existing technological, legal and organizational obstacles to create more opportunities of promising technologies, both existing and new. This contribution describes the results of a survey among 46 police forces and other law enforcement agencies in eleven countries. Their experiences with policing technologies and their needs and preferences in this regard are described. The prevalence and satisfaction of existing technologies, including wiretapping, fingerprints, DNA research, database coupling, data mining and profiling, camera surveillance and network analyses were investigated. Legal, technological and organizational obstacles for the use of technology in policing were mapped and the extent to which policing technologies are evaluated and yield success stories was investigated. The main obstacles, according to the respondents, are insufficient financial resources and insufficient availability of technology. One in four organizations is lacking any clear, appealing success stories and half of the respondents indicated they were not performing any evaluations on the effectiveness of using particular technologies in policing. As a result, the information available on whether technologies in policing are actually working is very limited.

Note: Downloadable document is in Dutch.

Keywords: technology in policing, wiretapping, DNA, criminal investigation, law enforcement

Suggested Citation

Custers, Bart and Vergouw, Bas, Technologie Voor Opsporing En Handhaving; Kansen, Ervaringen En Knelpunten (Promising Policing Technologies. Experiences, Obstacles and Police Needs Regarding Law Enforcement Technologies) (June 15, 2018). Custers B.H.M. & Vergouw S. (2016), Technologie voor opsporing en handhaving; kansen, ervaringen en knelpunten, Justitiële Verkenningen 2016(3): 48-67.. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3196793

Bart Custers (Contact Author)

Leiden University - Center for Law and Digital Technologies ( email )

2300 RA Leiden, NL-2300RA
Netherlands

Bas Vergouw

Government of the Netherlands - The Research and Documentation Centre (WODC) ( email )

Postbus 20301
The Hague, 2500 EH
Netherlands

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
96
Abstract Views
308
rank
282,593
PlumX Metrics