Obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu: jak jej chápat, aplikovat a co přinese nového? (General Anti-Abuse Rule: How to Understand It, Apply It and What Will Bring It New?)

e-Bulletin Komory daňových poradců. (7–8), 30–39. ISSN 1211-9946.

10 Pages Posted: 24 Jul 2018

See all articles by Roman Landgráf

Roman Landgráf

Charles University in Prague - Faculty of Law

Date Written: July 2, 2018

Abstract

Czech Abstract: V červenci roku 2017 vydala EU směrnici č. 2016/1164, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD). V článku 6 této směrnici je stanoveno pravidlo proti z zneužívání daňového režimu (GAAR). Směrnice nařizuje členským státům zavést odpovídající právní předpisy s účinností od 1.1.2. Česká vláda proto navrhuje novelizovat daňový řád. V článku se tedy věnuje pozornost tomu, zda a co tato změna přinese nového ve správní a soudní praxi a zejména v uvažování a chování daňových subjektů. V závěru se konstatuje, že tedy se rozhodně rozšíří a posílí moc a diskrece správních úřadů a soudů, a to zejména na úkor právní jistoty a předvídatelnosti práva z pohledu daňových subjektů.

English Abstract: In July 2017, the EU issued Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD). Article 6 of this Directive sets out a general rule against abuse of the tax regime (GAAR). The Directive requires Member States to implement the relevant legislation with effect from 1.1.2. The Czech government therefore proposes to amend the Tax Code. Thus, the article focuses on whether and what this change will bring new in administrative and judicial practice and (chiefly) in the thinking and behavior of tax subjects. In conclusion, it is stated that the power and discretion of administrative authorities and courts will certainly be expanded and strengthened, particularly at the expense of legal certainty and predictability of law from the point of view of tax subjects.

Note: Downloadable document is in Czech.

Keywords: Tax Law, Tax Abuse, Tax Avoidance, GAAR, ATAD, Legal Certainty

JEL Classification: K34

Suggested Citation

Landgráf, Roman, Obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu: jak jej chápat, aplikovat a co přinese nového? (General Anti-Abuse Rule: How to Understand It, Apply It and What Will Bring It New?) (July 2, 2018). e-Bulletin Komory daňových poradců. (7–8), 30–39. ISSN 1211-9946. , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3206640

Roman Landgráf (Contact Author)

Charles University in Prague - Faculty of Law ( email )

Nam. Curieovych 7
Praha, 11640
Czech Republic

HOME PAGE: http://www.landgraf.cz

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
110
Abstract Views
464
Rank
466,819
PlumX Metrics