שופט פוליטי בחברה דמוקרטית A Political Judge in a Democratic Society

מאזני משפט יד 171 (2021)

43 Pages Posted: 28 Oct 2020 Last revised: 11 May 2021

Date Written: July 9, 2018

Abstract

תקציר בעברית: מאמר זה מבקש לבחון מחדש את מקומה של הפוליטיקה במשפט הישראלי כאמצעי להפגת המתח הקיים סביב הרשות השופטת בכלל ובית־המשפט העליון בפרט מבלי להידרש לשינויים מוסדיים מרחיקי־לכת, וזאת במסגרת הדיאלוג הפוליטי שצריך להתפתח בין רשויות השלטון. הגדרת המקצועיות השיפוטית, כפי שהיא עודנה מנוסחת בממסד השיפוטי ונתפסת בחלקים נרחבים בציבור, נשזרת עם יכולותיו של השופט לבחון "מקרים קשים" באופן ניטרלי ואובייקטיבי ועם כישוריו לחלץ את האמת בסיטואציה המשפטית הנקרית בדרכו. מאמר זה מציע לבחון את האפשרות לזנוח הגדרה זו, ובמקום זאת לנסח את תפקידו של השופט כ"שחקן פוליטי בעל כישורים ייחודיים". זאת, בהתבסס על הרעיון שכל שופט, ככל אדם, גדל ברקע תרבותי מסוים, ולכן ראוי שבמדינה דמוקרטית הוא יביע את עמדתו הפוליטית במערך השיפוטי – לא כרע במיעוטו, אלא כאידיאל. הצעתי המעשית היא שהשופט – אשר מכריע ב"מקרים קשים" ואינו מושך ידיו מהכרעה בסוגיות חברתיות רגישות – יפרט וינמק את עמדתו הפוליטית בעבודתו השיפוטית, וימעט את השימוש בביטויים ערטילאיים ומופשטים, וזאת מבלי לחשוש מפני תגובת הציבור, ומבלי שהציבור יידרש לחשוד שהוא מסווה את עמדתו הפוליטית ומסתיר אותה ממנו.
פרק א של המאמר מגדיר את הביטוי "עמדה פוליטית" ומשרטט את מסגרת הדיון הנורמטיבי של המאמר. פרק ב הוא דסקריפטיבי, ומטרתו להציג את הניסיון המוסדי בישראל – שלא צלח – לשוות למערכת המשפט ארשת א־פוליטית, ולהראות כי בפועל בית־המשפט הוא שחקן פוליטי מרכזי. פרק ג מציג את תזת המאמר, המבוססת על העיקרון הדמוקרטי, שלפיה מבחינה נורמטיבית ראוי ששופט יבטא את עמדתו הפוליטית בהתנהלותו השיפוטית באופן בהיר מקום שבית־המשפט נוטל את ההכרעה בשאלה פוליטית שהתשובה עליה אינה מזמנת את עצמה. פרק ד דן בטענות־הנגד לתזה זו ומציע מענה להן. לבסוף, פרק ה מדגיש כי מה שנדרש הוא שינוי במימד התודעתי ביחס למעמדה של הרשות השופטת במגרש הפוליטי, שישכלל את השתתפותה ב"דיאלוג הגון" בין הרשויות הפוליטיות לבין הציבור. כמו־כן, פרק זה מציג את האתגר הניצב לפתחה של האליטה השיפוטית במסגרת דמוקרטית.

English Abstract: This article wishes to reexamine the role that politics plays in the Israeli judicial system, as a means to relieve the prevailing tension around the judiciary in general, and the Supreme Court in particular, without requiring extensive institutional changes, as part of the political dialogue that should evolve between the different branches of government.
The definition of judicial professionalism, as recurrently expressed by the judiciary and as is still widely perceived by the public, is intertwined with the judges’ ability to examine “hard cases” in a neutral and objective manner, and to extricate the truth from the legal scenario before them by using their unique skills. This article’s proposition is to consider abandoning this definition, and define the judges’ role instead as “political players with unique skills”. This is based on the notion that all judges, as human beings, are raised in a certain cultural setting, therefore in a democratic state, they should express their political beliefs not as the lesser evil – but as an ideal.
My practical proposition is that judges who render a judicial decision in “hard cases” rather than refraining from deciding on sensitive and controversial social matters – should state the political opinions underlying their judgements, and minimize their use of vague and abstract terms, all without fearing the public’s reaction, and without compelling the public to suspect they are disguising their political views by way of obscure legal reasoning.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Sharf, Shaul Daniel, שופט פוליטי בחברה דמוקרטית A Political Judge in a Democratic Society (July 9, 2018). מאזני משפט יד 171 (2021), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3210476 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3210476

Shaul Daniel Sharf (Contact Author)

Peres Academic Center ( email )

P.O.Box 328
Rehovot, 76120
Israel
*9165 (Phone)

HOME PAGE: http://https://www.pac.ac.il/lecturer/shaul_sharf/

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
1,114
Abstract Views
3,217
Rank
37,221
PlumX Metrics