Rygor Metodologiczny Wielokrotnego Studium Przypadku W Badaniach Marketingu Miejsc (Methodological Rigour of Multiple Case Study Research in Place Marketing)

13 Pages Posted: 20 Aug 2018

See all articles by Marek Ćwiklicki

Marek Ćwiklicki

Cracow University of Economics

Kamila Pilch

Cracow University of Economics

Date Written: July 15, 2018

Abstract

Polish Abstract: Tło rozważań: Kontekstem niniejszego tekstu jest tocząca się debata o roli badań jakościowych. Cele: Celem artykułu jest analiza sposobów opisu badań zrealizowanych metodą wielokrotnego studium przypadku opublikowanych w anglojęzycznych artykułach poświęconych marketingowi miejsc w latach 1976-2016. Zastosowane metody badawcze: Na podstawie systematycznego przeglądu literatury, poddaliśmy szczegółowej ocenie wystąpienie kryteriów rygoru metodologicznego w 53 opisach metodologii. Główne wyniki: Najczęściej uzasadnia się dobór przypadków i wskazuje kontekst studium, a w najmniejszym stopniu podaje się wybór wielokrotnego studium przypadku jako metody badawczej i ograniczenia jego zastosowania. Konkluzje: Autorzy powinni w większym stopniu zwracać uwagę na elementy charakterystyczne dla rygoru metodologicznego w opisach realizowanych badań. English Abstract: Background: The context of this paper is the ongoing debate on the role of qualitative research. Objectives: The objective of the article is to analyse the research methods sections of English-language texts in the field of place marketing published in 1976–2016. Research Methods: Based on a systematic literature review, we conducted analysis on sample of a total of 53 methodological descriptions. They have been analysed for the presence of the components characteristic for methodological rigor. Findings: In methodological descriptions most often the selection of cases and the context of the study are presented. Authors rarely described the reasons for applying the multiple case study as the research method and the limitations of the analyses. Conclusions: The study shows that it is necessary for authors to address more closely the issue of justifying applied research method in the sections describing research methodology.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: methodological rigour, place marketing, multiple case study

JEL Classification: M31, Z33, C18

Suggested Citation

Ćwiklicki, Marek and Pilch, Kamila, Rygor Metodologiczny Wielokrotnego Studium Przypadku W Badaniach Marketingu Miejsc (Methodological Rigour of Multiple Case Study Research in Place Marketing) (July 15, 2018). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3214126 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3214126

Marek Ćwiklicki (Contact Author)

Cracow University of Economics ( email )

ul. Rakowicka 27
Krakow, 31-510
Poland

Kamila Pilch

Cracow University of Economics ( email )

Rakowicka 27
Cracow, 31-510
Poland

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
24
Abstract Views
147
PlumX Metrics