העלתה הביקורת חשש למעשה פלילי: על סעיף 14(ג) לחוק מבקר המדינה והסדרים קשורים
Reasonable Suspicion of Criminal Offence During an Audit: On Section 14(C) of the Israeli State Comptroller Act 1958

עיונים בביקורת המדינה, חוברת מס' 63, עמ' 75, שנת 2018

30 Pages Posted: 30 Jul 2018

See all articles by Yoram Rabin

Yoram Rabin

College of Management (Israel) - School of Law

Thila Vinograd

affiliation not provided to SSRN

Date Written: July 1, 2018

Abstract

תקציר בעברית: סעיף 14(ג) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב], קובע כך: "העלתה הביקורת חשש למעשה פלילי, יביא המבקר את העניין לידיעת היועץ המשפטי לממשלה; ורשאי הוא לעשות כן אם העלתה הביקורת חשש שנעברה עבירה משמעתית על פי כל דין; היועץ המשפטי לממשלה יודיע למבקר ולוועדה, תוך שישה חודשים מיום שהועבר אליו העניין, על דרך טיפולו בנושא". סעיף זה קובע את דרך הטיפול של מבקר המדינה בנושאים פליליים שנתגלו אגב ביקורת מדינה. המאמר עוסק בפרשנותה של הוראה זו.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Rabin, Yoram and Vinograd, Thila, העלתה הביקורת חשש למעשה פלילי: על סעיף 14(ג) לחוק מבקר המדינה והסדרים קשורים
Reasonable Suspicion of Criminal Offence During an Audit: On Section 14(C) of the Israeli State Comptroller Act 1958 (July 1, 2018). עיונים בביקורת המדינה, חוברת מס' 63, עמ' 75, שנת 2018, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3216775

Yoram Rabin (Contact Author)

College of Management (Israel) - School of Law ( email )

7 Yitzhak Rabin Blvd.
P.O. Box 25072
Rishon LeZion, 75190
Israel

Thila Vinograd

affiliation not provided to SSRN

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
28
Abstract Views
305
PlumX Metrics