אחריות המפקד בעבירות הרשלנות
Command Responsibility in Negligence Offences

המשפט הפלילי בצה"ל, עמ' 147-234 הוצאת משרד הביטחון, עורכת א' פיין, 2006

61 Pages Posted: 17 Aug 2018

See all articles by Ziv Bohrer

Ziv Bohrer

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Irena Fine

Independent

Date Written: July 25, 2018

Abstract

תקציר בעברית: חייל בצה"ל ולא כל שכן מפקד בצה"ל נתונים למרותן של מערכת החוקים האזרחית ושל מערכת החוקים הצבאית, כאחת, ומוטלת עליהם אחריות פלילית על כל מעשה אסור ועל כל אי ביצוע מעשה חובה, בניגוד למערכות חוקים אלה. לצד איסורים וחובות ספציפיים קיימות עבירות פליליות שהיסוד העובדתי שלהן אינו מוגדר, והפסיקה ממלאת אותן תוכן - כך העבירה של פגיעה במשמעת, התנהגות שאינה הולמת וכך גם עבירות הרשלנות, שבהן נתמקד בדוננו באחריות מפקדים. סוגיית אחריות המפקדים עולה לרוב בבתי הדין הצבאיים בהקשר של מותו של חייל - בין אם באימונים, בין אם בפעילות מבצעית, בין אם בפעילות שגרה, בין אם במעשה אובדני. בין אם ארע מותו של חייל בבסיס צבאי ובין אם מחוצה לו - הצבא בודק את עצמו ובוחן את אחריותם של האורגנים שלו, שהם - המפקדים. דרך ספקטרום זה מתברר מעמדו של המפקד והיקף החובות המיוחדות שמוטלות עליו במסגרת תפקידו. לכן מצאנו לייחד פרק לנושא חשוב זה.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: משפט צבאי, אחריות מפקדים, רשלנות, command responsibility

Suggested Citation

Bohrer, Ziv and Fine, Irena, אחריות המפקד בעבירות הרשלנות
Command Responsibility in Negligence Offences (July 25, 2018). המשפט הפלילי בצה"ל, עמ' 147-234 הוצאת משרד הביטחון, עורכת א' פיין, 2006 , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3219628

Ziv Bohrer (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

Irena Fine

Independent ( email )

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
114
Abstract Views
664
rank
285,581
PlumX Metrics