הגנת הצידוק עקב ציות לפקודה ופקודות בלתי חוקיות בעליל Superior Orders Defense and Manifestly Unlawful Orders

המשפט הפלילי בצה"ל, עמ' 235-400 הוצאת משרד הביטחון, עורכת א' פיין, 2006

117 Pages Posted: 17 Aug 2018

See all articles by Ziv Bohrer

Ziv Bohrer

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Date Written: July 25, 2018

Abstract

תקציר בעברית: הציות לפקודה והגנת הצידוק עקב ציות לפקודה מהווים נושא חשוב הן ברמה המשפטית והן ברמה הערכית-ציבורית. למרות חשיבות זו, ההלכות המשפטיות בישראל בנושא עמומות ובלתי-עקבית. פרק זה סוקר את שלל הסוגיות המשפטיות הקשורות לנושא האמור, כפי שאלו נדונו בפסיקה בישראל; זאת מתוך רצון להאיר ולהבהיר נושא חשוב זה ("לעשות סדר"), עד כמה שניתן.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: הגנת הצידוק, ציות לפקודה, פקודה בלתי חוקית בעליל, Superior Orders Defense, Manifestly Unlawful Order, Criminal Law, Military Law

Suggested Citation

Bohrer, Ziv, הגנת הצידוק עקב ציות לפקודה ופקודות בלתי חוקיות בעליל Superior Orders Defense and Manifestly Unlawful Orders (July 25, 2018). המשפט הפלילי בצה"ל, עמ' 235-400 הוצאת משרד הביטחון, עורכת א' פיין, 2006, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3219642 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3219642

Ziv Bohrer (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
62
Abstract Views
515
rank
412,381
PlumX Metrics