Principiile protectiei datelor – de la teorie la practica (Principles of Data Protection – From Theory to Practice)

Principiile protectei datelor – de la teorie la practica, Curierul Judiciar, nr. 6/2018, p. 364-366

Posted: 20 Aug 2018

See all articles by Daniel Mihail Sandru

Daniel Mihail Sandru

Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy

Date Written: May 25, 2018

Abstract

Romanian Abstract: Principiile protecţiei datelor sunt analizate în cadrul unei conferinţe în data de 25 mai 2018, ziua în care Regulamentul General al Protecţiei Datelor (RGPD) a fost pus în aplicare. Importanţa principiilor este are în vedere contextul continuităţii interpretării acestora din cadrul regimului directivei şi în privinţa aplicării RGPD precum și al protecţiei datelor la nivelul Uniunii Europene. Sunt aduse în discuţie două exemple în care instanţe din România au aplicat Regulamentul, precum şi importanţa principiilor în jurisprudenţa Curţii de Justiţie. Principiile protecţiei datelor sunt elementele care în practică vor consacra aplicarea proporţională şi echitabilă a Regulamentului. Cuvinte cheie: principii, protecţia datelor, instanţe judecătoreşti, România, Regulamentul General privind Protecţia Datelor (RGPD) English Abstract: The principles of data protection are analyzed at the conference that takes place on the 25th of May 2018, the day on which the General Data Protection Regulation (GDPR) has been implemented. The importance of the principles is highlighted in the context of the continuity of their interpretation under the regime of the Directive and the application of the GDPR on data protection at EU level. On one hand we underlined two examples in which Romanian courts applied the Regulation, and on the other hand we stated the importance of the principles in the case law of the Court of Justice. The principles of data protection are the elements which in practice will enshrine the proportionate and equitable application of the Regulation.

Keywords: Principles, Data Protection, Courts, Romania, General Data Protection Regulation (GDPR)

JEL Classification: K22

Suggested Citation

Sandru, Daniel-Mihail, Principiile protectiei datelor – de la teorie la practica (Principles of Data Protection – From Theory to Practice) (May 25, 2018). Principiile protectei datelor – de la teorie la practica, Curierul Judiciar, nr. 6/2018, p. 364-366, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3227847

Daniel-Mihail Sandru (Contact Author)

Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy ( email )

Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5
Bucuresti, 050711
Romania
+ 40726999706 (Phone)
+40213188130 (Fax)

HOME PAGE: http://www.csde.ro

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Abstract Views
192
PlumX Metrics