מוניטין ואסטרטגיה בבית המשפט העליון על סף המאה ה21
Reputation and Strategy in the Israeli Supreme Court on the Brink of the 21st Century

iCourts Working Paper Series No. 138 Forthcoming in משפט ועסקים

44 Pages Posted: 21 Aug 2018 Last revised: 12 Dec 2019

See all articles by Shai Dothan

Shai Dothan

University of Copenhagen - iCourts - Centre of Excellence for International Courts

Date Written: August 8, 2018

Abstract

תקציר בעברית: מאמר זה מסביר את התנהגותו של בית המשפט העליון הישראלי בית המשפט( כשחקן אסטרטגי בעל ראייה ארוכת טווח. בתיקים ציבוריים בהם בית המשפט פוסק כנגד הרשות המבצעת )הרשות, הרשות תציית רק במידה ועלות הציות נמוכה יותר מהנזק שייגרם למוניטין שלה במקרה של אי ציות. המוניטין של בית המשפט מודד עד כמה הציבור הישראלי מצפה שהרשות תציית לפסיקותיו העתידיות, מוניטין גבוה פירושו שהציבור מצפה מהרשות לציית ליותר פסיקות עתידיות. ככל שהמוניטין של בית המשפט גבוה יותר, הרשות תפסיד יותר מוניטין במידה ולא תציית. כיוון שכך פועל בית המשפט כדי להגדיל את המוניטין שלו לאורך זמן ובכך הוא מבטיח ציות של הרשות לפסיקותיו העתידיות והגשמה של העדפות המדיניות שלו. המוניטין של בית המשפט גדל בכל פעם שהרשות מצייתת לפסיקה שלו. ככל שהפסיקה תובענית יותר וככל שההנמקה מראה שיקול דעת שיפוטי גדול יותר בית המשפט זקוק למוניטין גבוה יותר כדי לגרום לרשות לציית. כיוון שכך במידה והרשות מצייתת לפסיקה תובענית במיוחד או לפסיקה בעלת הנמקה החושפת שיקול דעת שיפוטי גדול במיוחד, פעולה זו תשדר לציבור שהמוניטין של בית המשפט גבוה ותוביל לעלייה גדולה יותר במוניטין של בית המשפט מאשר ציות לפסיקה תובענית פחות או לפסיקה העושה שימוש בהנמקה המעוגנת בדין. עד סוף שנות התשעים של המאה הקודמת זכה בית המשפט לציות לרבות מהחלטותיו וכתוצאה מכך המוניטין שלו גדל משמעותית. בעקבות הגידול במוניטין שלו פנה בית המשפט לצורות הנמקה החושפות שיקול דעת שיפוטי גדול יותר מכיוון שלאור המוניטין הגבוה שלו בית המשפט צפה שהרשות תציית גם לפסיקות אלו. הנמקות החושפות שיקול דעת שיפוטי שימשו את בית המשפט בעיקר בפסיקות תובעניות פחות בהן הסיכון שהרשות לא תציית נמוך יותר מאשר בפסיקות תובעניות. בתחילת שנות האלפיים הרשות החלה לפעול לריסון פסיקותיו של בית המשפט על ידי אי ציות לפסיקותיו וביקורת עליו. טכניקות אלו פגעו במוניטין של בית המשפט. בנוסף התמיכה הציבורית בבית המשפט ירדה משמעותית בעשור הראשון של שנות האלפיים והקלה על הרשות להתנגד לבית המשפט. בית המשפט ניסה להתאים את עצמו למצב החדש שנוצר על ידי גיבוש טקטיקות שיפוטיות חדשות.

English Abstract: This paper explains the judicial behavior of the Israeli Supreme Court as a long-term strategic actor. In cases in which the court rules against the government, the government will comply only when the cost of compliance is lower than the damage caused to the government's reputation in case of noncompliance. The court's reputation is a measure of how much the Israeli public expects the government to comply with future judgments of the court. A high reputation implies that the public expects the government to comply with more future judgments. The higher the court's reputation, the more reputation the government would lose if it fails to comply. This is why the court strives to increase its reputation over time and thus to guarantee compliance with its future judgments and fulfillment of its policy preferences. The reputation of the court improves every time the government complies with one of its judgments. The more demanding the judgment and the more judicial discretion is revealed by its reasoning, the higher the reputation of the court that is required to secure compliance. As a result, if the government complies with a judgment that is especially demanding or reveals a lot of judicial discretion, the benefit to the court's reputation is particularly high. Until the 1990s the court received compliance with many of its judgments, which improved its reputation significantly. Because its reputation improved, the court turned to methods of reasoning that expose more judicial discretion, expecting that the government will comply even with such judgments. Nevertheless, the court used reasoning that exposes judicial discretion especially in less demanding judgments, where the chances of noncompliance are comparatively lower. At the beginning of the new millennium, the government started to act to restrain the court by noncompliance with its judgments and by criticizing it. These techniques damaged the court's reputation. In addition, the public support for the court significantly reduced in the first decade of the new millennium, making it easier for the government to resist the court. The court tried to adjust to the new condition by adopting novel judicial tactics.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: Israeli Supreme Court, Judicial Behavior, Reputation

Suggested Citation

Dothan, Shai, מוניטין ואסטרטגיה בבית המשפט העליון על סף המאה ה21
Reputation and Strategy in the Israeli Supreme Court on the Brink of the 21st Century (August 8, 2018). iCourts Working Paper Series No. 138 Forthcoming in משפט ועסקים, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3228480

Shai Dothan (Contact Author)

University of Copenhagen - iCourts - Centre of Excellence for International Courts ( email )

Studiestraede 6
Copenhagen, DK-1455
Denmark

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
25
Abstract Views
339
PlumX Metrics