Kredi Garanti Fonu (KGF) Teminatlı Kredilerin Muhasebeleştirilmesi ve KGF Teminatlarının Bankalara Faydaları (Accounting of Credits Bonded Credit Guarantee Fund (CGF) in Banks and Benefits for Banks)

Bartın University Journal of Administrative and Economic Science (Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi), Yıl: 2018 Cilt: 9 Sayı: 17

24 Pages Posted: 28 Aug 2018

See all articles by Neşe Çoban Çelikdemir

Neşe Çoban Çelikdemir

Marmara University - School of Banking and Insurance

Mustafa Tevfik Kartal

Borsa Istanbul

Date Written: August 10, 2018

Abstract

Turkish Abstract: Bankalardan finansman sağlamada özellikle Küçük ve Orta Boyutlu İşletmeler önemli derecede teminat sorunları ile karşı karşıya kalmaktadır. KOBİ’ler başta olmak üzere şirketlerin karşılaştığı teminat sorununun çözümü için önemli araçlardan biri Kredi Garanti Fonu’dur. Fon’un kefalet hacmi son dönemde 250 milyar TL’ye çıkarılmıştır. 28.02.2018 tarihi itibari ile Kredi Garanti Fonu 393.016 işletmeye toplam 217,7 milyar TL tutarında kefalet sağlamıştır. Bu kefaletlere istinaden bankalar tarafından işletmelere toplam 243,8 milyar TL kredi kullandırılmıştır. Söz konusu kredi ve kefalet hacminin büyüklüğü nedeni ile bankalarda Kredi Garanti Fonu teminatlı kredilerin muhasebeleştirilmesine yönelik olarak bu çalışma hazırlanmıştır. Bu çalışma ile Kredi Garanti Fonu teminatlı kredilerin örneklerle incelenerek literatüre katkı yapılması amaçlanmıştır. Ayrıca bazı bankaların Tekdüzen Hesap Planındaki farklı hesapları Kredi Garanti Fonu kefaletlerinin muhasebeleştirilmesinde kullandıkları belirlenmiştir. Tekdüzen Hesap Planına uyum açısından bankaların Kredi Garanti Fonu kefaletlerini nazım hesaplarda muhasebeleştirmesi gerekmektedir. Diğer taraftan bankalar Kredi Garanti Fonu teminatlı kredi kullandırarak karşılık ve sermaye yeterliliği hesaplamalarında önemli ölçüde fayda sağlamaktadırlar. Türkiye’de bankalarda Kredi Garanti Fonu teminatlı kredilerin muhasebeleştirilmesi ile ilgili çalışma bulunmadığından yapılan çalışma bu yönüyle öncü bir çalışma olma özelliği taşımaktadır.

English Abstract: Small and Medium Sized Enterprises encounter collateral problems substantially in providing finance from banks. Guarantee limit of Credit Guarantee Fund is an important tool in solving collateral problems of companies faced initially Small and Medium Sized Enterprises. Fund’s guarantee limit has been increased to TL 250 billion recently. Credit Guarantee Fund has provided total sum TL 217.7 billion guarantees for 393.016 businesses as of 02.28.2018. Banks has provided total sum TL 243.8 billion credits based on guarantees given by Credit Guarantee Fund. This study was prepared to handle accounting of credits bonded by Credit Guarantee Fund in banks due to large volume of credits and guarantees. With this study, it was aimed at making contribution to literature by examination of credits bonded by Credit Guarantee Fund with examples. In addition, some banks use different accounts in Uniform Accounting Plan regarding accounting of Credit Guarantee Fund guarantees. In order to be compliant with Uniform Accounting Plan, banks should use the account which in the off-balance sheet accounts in accounting of Credit Guarantee Fund guarantees. On the other hand, banks could benefit from utilization of credits bonded by Credit Guarantee Fund in calculation of provisions and capital adequacy ratios. This paper is pioneer study due to fact that there is no study about accounting of credits bonded by Credit Guarantee Fund in banks in Turkey.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Banking, Credits, Credit Guarantee Fund, Accounting, Turkey

Suggested Citation

Çoban Çelikdemir, Neşe and Kartal, Mustafa Tevfik, Kredi Garanti Fonu (KGF) Teminatlı Kredilerin Muhasebeleştirilmesi ve KGF Teminatlarının Bankalara Faydaları (Accounting of Credits Bonded Credit Guarantee Fund (CGF) in Banks and Benefits for Banks) (August 10, 2018). Bartın University Journal of Administrative and Economic Science (Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi), Yıl: 2018 Cilt: 9 Sayı: 17, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3229913

Neşe Çoban Çelikdemir

Marmara University - School of Banking and Insurance ( email )

Goztepe Campus
Istanbul, 34722
Turkey

Mustafa Tevfik Kartal (Contact Author)

Borsa Istanbul ( email )

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4
Borsa İstanbul Cad. No: 4
Istanbul, 34467
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
40
Abstract Views
286
PlumX Metrics