Yabancıların Türkiye'de Çalışması ve Uluslararası İşgücü Kanunu (Working in Turkey for Foreigners and the Act on International Labour)

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Journal of Galatasaray University Faculty of Law) (2018/1) 421-482

62 Pages Posted: 27 Aug 2018 Last revised: 21 Oct 2018

See all articles by Berk Demirkol

Berk Demirkol

University of Galatasaray - Faculty of Law

Date Written: June 30, 2018

Abstract

English Abstract: International Labour Act entered into force in 2016. This new law regulates the requirement of work permit in Turkish law in compliance with social, political and economic circumstances in Turkey, which have been formed as a result of recently increased immigration movements. The new law adopts several features that would catalyze qualified labour force and capital to flow towards Turkey. In this respect, a new work permit scheme, which is called “Turquoise Card”, has been introduced and the provisions concerning entrepreneurial work permit have been modernised. Besides, the application requirements for work permit have been substantially modified in a way which enables the administration having a more flexible role: the administration will evaluate the application according to the international labour politics it adopts and a point-based system it will determine. This piece analyses the novel features of the new law and discuss the issues that are open to interpretation and criticism in this law.

Turkish Abstract: Uluslararası İşgücü Kanunu 2016 yılında yürürlüğe girdi. Bu yeni kanun, Türk hukukunda yabancıların çalışma izni konusunu, son yıllarda giderek artan göç hareketleri sonucu ortaya çıkan Türkiye’nin yeni sosyal, siyasî ve ekonomik durumuna göre düzenlemektedir. Yeni kanunda Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu kaliteli işgücünün ve sermayenin Türkiye’ye akışının kolaylaştırılmasına yönelik çeşitli yöntemler benimsenmiştir. Bu kapsamda, yeni bir çalışma izni olarak Turkuaz Kart uygulaması yürürlüğe konmuş, bağımsız çalışma iznine ilişkin düzenlemeler yeniden ele alınmıştır. Bunun dışında, yeni kanun yabancıların çalışma izni başvurularında dikkate alınacak kriterlerde önemli değişiklikler getirmiştir. Buna göre, çalışma izninin verilebilmesi için başvurunun idare tarafından belirlenecek uluslararası işgücü politikası ve buna uygun geliştirilecek puanlama sistemine uygun olması gerekmektedir. Bu makale, yeni kanunun getirdiği yenilikleri inceleyip Kanun’un yoruma ve eleştiriye açık düzenlemelerini tartışmaktadır.

Keywords: Yabancılar hukuku, Uluslararası İşgücü Kanunu, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, Turkuaz Kart, Law of aliens, International Labour Act, work permit, exemptions from work permit, Turquoise Card

Suggested Citation

Demirkol, Berk, Yabancıların Türkiye'de Çalışması ve Uluslararası İşgücü Kanunu (Working in Turkey for Foreigners and the Act on International Labour) (June 30, 2018). Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Journal of Galatasaray University Faculty of Law) (2018/1) 421-482, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3233133

Berk Demirkol (Contact Author)

University of Galatasaray - Faculty of Law ( email )

Ciragan Cad. 36
Ortakoy / Besiktas
Istanbul, Istanbul 34349
Turkey

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
70
Abstract Views
247
rank
357,990
PlumX Metrics