Türk Bankacılık Sektöründeki Kar Dağıtım Kısıtlamalarının Yatırımcıların Kararları Üzerindeki Etkileri (The Effects of Dividend Distribution Limitations in Turkish Banking Sector on the Investors)

Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2017

Posted: 20 Sep 2018

Date Written: January 1, 2017

Abstract

Turkish Abstract: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından BASEL III’e geçiş kapsamında yayınlanan Sermaye Koruma ve Döngüsel Sermaye Tamponlarına İlişkin Yönetmelik ile birlikte bankaların sermaye yeterliliği yükümlülüklerine ilişkin döngüsel tampon oluşturulması zorunlu tutulmuştur. Öte yandan, bahsi geçen yönetmelikte ayrıca bu şartları sağlayamayan bankaların kar dağıtımlarının belirli kurallar çerçevesinde sınırlandırılacağı ifade edilmiştir. Türk bankalarının kar dağıtımına yönelik getirilen bu sınırlamaların yatırımcıların portföy tercihlerini etkilemesi kaçınılmazdır. Belirtilen hususlar dikkate alınarak, söz konusu çalışmada Türk bankacılık sektöründeki kar dağıtım kısıtlamalarının yatırımcıların kararları üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, 183 kişinin katılımıyla bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre, hisse senedini sıklıkla alan yatırımcıların diğerlerine (hisse senedi almayanlar, 1 yıl içinde almayı planlayanlar ve ara sıra hisse senedi alanlar) kıyasla kar payı dağıtım kısıtlamalarından daha fazla olumsuz yönde etkileneceği belirlenmiştir. Başka bir ifadeyle, Türk bankacılık sektöründe yapılacak olan kar dağıtım kısıtlamalarının yatırımcıları olumsuz yönde etkileyeceği sonucuna varılmıştır. Bundan dolayı, bankaların olası bu olumsuzluğa karşı sermaye yeterlilik oranını artırarak tedbir almaları yerinde olacaktır. Bu çerçevede, bankaların özkaynaklarını arttırması ya da risk ağırlıklı varlıklarını azaltması gerekmektedir. Aksi takdirde, kar payı dağıtımında kısıtlamalar ile karşılaşacak olan bankaların bu durumdan dolayı mevcut ve potansiyel yatırımcılarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalması ve bunun sonucunda da ilgili bankaların piyasa değerinin düşmesi söz konusu olabilecektir.

English Abstract: According to the Regulation on Capital Protection and Cyclical Capital Buffers issued by Banking Regulation and Supervision Agency with the scope of compliance to Basel III, banks have to provide a cyclic buffer for capital adequacy obligations. In addition to this situation, it was also emphasized in this regulation that the profit distribution of the banks, which cannot satisfy this condition, will be limited. It is obvious that this limitation on the profit distribution of Turkish banks will affect the portfolio decisions of the investors. While considering this issue, this paper aims to evaluate the effects of regulatory constraints on banks’ dividend distribution on the investors. Within this scope, a survey study was performed with 183 people. According to the results of this study, it was determined that investors, who frequently buy stocks of the banks, will be influenced from this limitation more than other types of investors. In other words, regulatory constraints on banks’ dividend distribution affect these investors negatively. Owing to this condition, it was recommended that banks should take precaution by increasing capital adequacy ratio. Within this context, banks should increase shareholder’s equity or decrease their risk weighted assets. Otherwise, banks may face loosing current or potential investor due to the limitations on profit distributions. Furthermore, as a result of this situation, market values of the banks may be decreased.

Keywords: Turkish Banking Sector, Dividend Distribution, Regulations, Constraints

JEL Classification: G21, K20

Suggested Citation

Kartal, Mustafa Tevfik and Yüksel, Serhat and Zengin, Sinemis, Türk Bankacılık Sektöründeki Kar Dağıtım Kısıtlamalarının Yatırımcıların Kararları Üzerindeki Etkileri (The Effects of Dividend Distribution Limitations in Turkish Banking Sector on the Investors) (January 1, 2017). Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2017, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3234285

Mustafa Tevfik Kartal (Contact Author)

Borsa Istanbul ( email )

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4
Borsa İstanbul Cad. No: 4
Istanbul, 34467
Turkey

Serhat Yüksel

Istanbul Medipol University ( email )

Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı
Beykoz
Istanbul, 34810
Turkey

Sinemis Zengin

Independent ( email )

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Abstract Views
172
PlumX Metrics