Bankalarda Kredi Kartı Puan İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi (Accounting of Bonus Point Transactions of Credit Cards in Banks)

Mali Çözüm Dergisi, 2017

Posted: 28 Aug 2018

Date Written: April 1, 2017

Abstract

Turkish Abstract: Öz Kredi kartlarının sayısı ve kullanımı giderek artmaktadır. Artan talep ve kullanıma bağlı olarak kredi kartlarının taşıdığı özellikler değişmektedir. Puan özelliği kredi kartlarının taşıdığı önemli özelliklerden birini oluşturmaktadır. Bankalar kredi kartı adetlerini artırarak daha fazla gelir kazanma çalışmaları kapsamında sık sık kampanyalar düzenlemektedir. Müşteriler kampanya şartlarını sağlamaları halinde %10’a varan puan kazanabilmektedirler. Kullanılan puanlar müşteri sadakatini ve kredi kartı alışveriş hacmini artırırken, diğer taraftan kullanılmayan puanlar iptal edilerek bankanın puan maliyeti düşürülmektedir. Türkiye’de kredi kartı ile yapılan harcama hacminin 50 milyar TL düzeyine ulaştığı dikkate alındığında müşteriler ve bankalar açısından puan uygulamalarının önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Bu çalışmada kredi kartlarının artan önemi nedeni ile puan kazanım, kullanım, iptal işlemlerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin örnekler incelenmiştir. Söz konusu çalışma ile banka katkı payı ve işyeri katkı payı uygulamalarında puan işlemlerinin muhasebesi incelenerek literatüre katkı yapılması amaçlanmıştır.

English Abstract: Numbers and usage of credit card are increasing gradually. Specialties of credit cards are changing based on increasing demand and usage. Bonus point is one of the important specialties that credit cards carry. It is seen that banks are organizing campaigns to generate more revenue by increase credit cards number. Customers can gain bonus point up to 10% bonus point by fulfilling campaign conditions. While customer loyalty and volume of credit card shopping are increased by bonus point usage, on the other hand, banks’ cost is decreased by canceling unused bonus point. Importance of credit cards bonus point practices for customers and banks are understood better by taking into consideration that credit card shopping volume reached TL 50 billion level. In this study, accounting examples about bonus point gaining, usage and canceling are examined because of credit cards’ increasing importance. With this study, it is aimed to make contribution to the literature by examining bank and card accepter participation applications.

Keywords: Banking, Credit Cards, Bonus Point, Accounting

JEL Classification: G21, M40, M49

Suggested Citation

Kartal, Mustafa Tevfik, Bankalarda Kredi Kartı Puan İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi (Accounting of Bonus Point Transactions of Credit Cards in Banks) (April 1, 2017). Mali Çözüm Dergisi, 2017, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3234295

Mustafa Tevfik Kartal (Contact Author)

Borsa Istanbul ( email )

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4
Borsa İstanbul Cad. No: 4
Istanbul, 34467
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Abstract Views
153
PlumX Metrics