Sosyal Medya Analitiği: Twitter için Büyük Veri Yaklaşımı (Social Media Analytics: Big Data Approach for Twitter)

Çevik, M., Ozturkcan, S. & Kasap, N., "Social Media Analytics: Big Data Approach for Twitter (Sosyal Medya Analitiği: Twitter için Büyük Veri Yaklaşımı)," 20th National Marketing Congress (20. Ulusal Pazarlama Kongresi), June 10-13, 2015, Eskisehir, Turkey, p.145-148.

7 Pages Posted: 24 Sep 2018

See all articles by Muge Cevik

Muge Cevik

Independent

Selcen Ozturkcan

School of Business and Economics, Linnaeus University; Sabanci Business School, Sabanci University

Nihat Kasap

Sabanci University

Date Written: June 10, 2015

Abstract

Turkish Abstract: Bu çalışma, büyük veri analizini sosyal medya araştırmalarında kullanımı için yöntem önerisinde bulunmaktadır. Büyük veri araştırmalarında, tümdengelim ya da tümevarım yerine alternatif olarak “tümleşim (abduction)” yaklaşımı kullanılabilir (Kitchin, 2014). Tümleşim, elde edilen veriden yola çıkarak veriyi en iyi açıklayacak hipotezlere ulaşılmasını amaçlayan bir anlam çıkarma biçimidir (Peirce, 1958; Magnani, 2001, sf 26). Tümleşim yaklaşımında, incelenecek olguya ilişkin veri elde edildikten sonra, veriye ait bulguları en iyi açıklayacak hipotezler oluşturulur; ve veri farklı açılardan da analiz edilerek oluşturulan hipotezler sınanır. Böyle bir çalışmayı çok büyük hacimli ve detaylı bir veri seti ile yapmak araştırmanın bilimsel niteliği açısından önemli bir unsurdur. Sosyal medya araştırmalarında veri hacmi büyüklüğü ve verinin oluşum hızının yüksekliği sebebiyle, büyük veri analizi benimsenen yöntemler arasında öne çıkmaktadır (Jacob, 2009). Bu bağlamda, sosyal medya araştırmalarında analitik ve yapısal bir yöntemin takip edilmesi, araştırmaların ve çıktılarının bilimsel niteliğinin korunması açısından önem taşımaktadır. Çalışmamızın amacı, sosyal medya analitiğine örnek oluşturmak ve özellikle Twitter analizi için büyük veri analizine dayanan bir araştırma yöntemi önerisinde bulunmaktır.

English Abstract: This study proposes a method for big data analysis in the emerging social media research. The "abduction" approach, instead of deduction or induction, is suggested for big data research (Kitchin, 2014). Abduction is a form of sense making that aims to reach the hypotheses to best describe the patterns involved within the data (Peirce, 1958; Magnani, 2001, p. 26). In the abduction approach, first the data about the case to be examined is collected, then through sense making the patterns involved in the data are revealed through an iterative process. Big data adds value to the scientific research on many different levels by inclusion of high volumes of data with various details. Both the high volume of data and the high rate of data generation in social media research calls for big data analysis to be implemented (Jacob, 2009). In this context, following an analytical and structural method becomes very crucial for ensuring validity and reliability of the findings with scientific nature. This paper aims to set an example for social media analytics in proposing a research method for big data analysis, particularly inclusive of Twitter social media data.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: sosyal medya, twitter, büyük veri, araştırma yöntemi

JEL Classification: M00

Suggested Citation

Cevik, Muge and Ozturkcan, Selcen and Kasap, Nihat, Sosyal Medya Analitiği: Twitter için Büyük Veri Yaklaşımı (Social Media Analytics: Big Data Approach for Twitter) (June 10, 2015). Çevik, M., Ozturkcan, S. & Kasap, N., "Social Media Analytics: Big Data Approach for Twitter (Sosyal Medya Analitiği: Twitter için Büyük Veri Yaklaşımı)," 20th National Marketing Congress (20. Ulusal Pazarlama Kongresi), June 10-13, 2015, Eskisehir, Turkey, p.145-148., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3236199

Muge Cevik

Independent ( email )

United States

Selcen Ozturkcan (Contact Author)

School of Business and Economics, Linnaeus University ( email )

Växjö, 352 52
Sweden
+46 470-70 82 87 (Phone)

HOME PAGE: http://lnu.se/en/staff/selcen.ozturkcan/

Sabanci Business School, Sabanci University ( email )

Istanbul
Turkey

Nihat Kasap

Sabanci University ( email )

Orta Mahalle Üniversite Caddesi 27
Istanbul, Orhanli, 34956 Tuzla 34956
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
467
Abstract Views
1,563
Rank
117,744
PlumX Metrics