Skupina G20 jako nové fórum pro koherenci a multilateralizaci mezinárodního investičního práva (The Group of G20 as a New Forum for Coherence and Multilateralization of International Investment Law)

Acta Universitatis Carolinae Iuridica, č. 4 (2017), ISSN: 0323-0619

11 Pages Posted: 16 Feb 2019

See all articles by Ondrej Svoboda

Ondrej Svoboda

Charles University, Faculty of Law, Department of International Law

Date Written: December 25, 2016

Abstract

Czech Abstract: Skupina zemí G20 ve své krátké historii nikdy nevěnovala zvláštní pozornost investiční politice a úpravě investičního prostředí. Během čínského předsednictví G20 v roce 2016 však došlo ke změně, kdy byla založena pracovní skupina pro obchod a investice a jejím nejvýraznějším Výstupem byly Řídicí principy pro tvorbu globálních investičních politik. Nabízí se tak otázka, zda G20 se svým globálním dopadem ve spojení s tímto nově objeveným zájmem nepředstavuje do budoucna potenciál k hlubším diskuzím nad systémem mezinárodního investičního práva a jeho reformou, zvláště co se týče jeho multilateralizace a zajištění koherence. Tento příspěvek se snaží za pomoci analýzy současných trendů v investičních politikách i samotných Řídicích principů nalézt odpověď.

English Abstract: The group of G20 has never been previously so much involved in investment policy issues and regulation of investment environment in its short history as of now. The recent Chinese presidency of the group in 2016 nevertheless marked a change by establishment of trade and investment working group whose the most important achievement was the Guiding Principles for Global Investment Policymaking. This brings a question whether the G20 with its global impact and in connection with the recently found interest does not constitute a potential for future comprehensive debates on the system of international investment law and its reform, especially in the context of multilateralization and coherence. This contribution attempts to find an answer through an analysis of current trends in investment policies and the Guiding principles as such.

Note: Downloadable document is in Czech.

Keywords: investiční právo, investiční politika, řídící principy, multilateralizace

JEL Classification: K33, G20

Suggested Citation

Svoboda, Ondrej, Skupina G20 jako nové fórum pro koherenci a multilateralizaci mezinárodního investičního práva (The Group of G20 as a New Forum for Coherence and Multilateralization of International Investment Law) (December 25, 2016). Acta Universitatis Carolinae Iuridica, č. 4 (2017), ISSN: 0323-0619, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3241328

Ondrej Svoboda (Contact Author)

Charles University, Faculty of Law, Department of International Law ( email )

Prague
Czech Republic

HOME PAGE: http://https://www.prf.cuni.cz/detail-cloveka/648017

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
9
Abstract Views
185
PlumX Metrics