Zelfvoorziening door de Rijksschoonmaakorganisatie: tijd voor prejudiciële vragen? (Self-Supply by the Rijksschoonmaakorganisatie: Time for Preliminary Questions?)

Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (2018)

7 Pages Posted: 9 Nov 2018

See all articles by Willem A. Janssen

Willem A. Janssen

Utrecht University - School of Law

Date Written: September 14, 2018

Abstract

Dutch Abstract: Dit article bespreekt de vraag of de Staat deelbaar is of niet binnen het Europees Aanbestedingsrecht. De discussie wordt weergegeven aan de hand van het geschil in de zaak bij de Rechtbank Den Haag komt voort uit de wens van de centrale overheid om uitvoering te geven aan de Hervormingsagenda Rijksdienst. Als gevolg van deze agenda is in december 2015 het Definitief Organisatiebesluit Rijksschoonmaakorganisatie vastgesteld. Daarin werd de Rijksschoonmaakorganisatie (‘RSO’) gepositioneerd bij het Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Sinds 1 januari 2016 levert de RSO ook schoonmaakdiensten aan het Ministerie van Economische Zaken, de Belastingdienst, en de Raad voor de Kinderbescherming. Schoonmaakbedrijven, die actief zijn op de commerciële markt, komen in deze zaak op tegen deze ontwikkeling en stellen resumerend dat er sprake is van onrechtmatige gunning van overheidsopdrachten tussen aanbestedende diensten binnen de Staat. Deze uitspraak is van belang voor de aanbestedingspraktijk, omdat er wordt geconcludeerd dat de Staat niet deelbaar is en dat het stellen van prejudiciële vragen ‘niet aan de orde’ is. In deze bijdrage bespreek ik eerst het voorafgaande advies van de CvAE over hetzelfde geschil (paragraaf 1). Vervolgens behandel ik de uitspraak van de rechtbank, die de vorderingen van partijen afwijst (paragraaf 2). Ik sluit af met enkele kanttekeningen en een conclusie met als rode draad de vraag of het stellen van prejudiciële vragen niet toch wenselijk was geweest (paragraaf 3 en 4).

English Abstract: This paper argues that the Dutch District Court of the Hague should have posed preliminairy questions in the debate on the dividability of the State under EU public procurement law. The legal certainty that currently exists could have been taken away by such questions, and provided further clarity on the concept of contracting authority, the remit of state and the relationship between EU law and the discretionary power of the Member States to organise services at the national level.

Note: Downloadable document is in Dutch.

Keywords: State; Contracting authority; public procurement law; European Union; EU law

Suggested Citation

Janssen, Willem A., Zelfvoorziening door de Rijksschoonmaakorganisatie: tijd voor prejudiciële vragen? (Self-Supply by the Rijksschoonmaakorganisatie: Time for Preliminary Questions?) (September 14, 2018). Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (2018), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3249535

Willem A. Janssen (Contact Author)

Utrecht University - School of Law ( email )

Utrecht
Utrecht
Netherlands

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
33
Abstract Views
234
PlumX Metrics