Türk Bankacılık Sektöründe Krediler ile Mevduatlar Arasındaki Açığın Kaynağı Nedir? (What is the Source of Gap between the Loans and the Deposits in the Turkish Banking System?)

VERGİ DÜNYASI, YIL 38, SAYI 445, EYLÜL 2018

8 Pages Posted: 9 Oct 2018

See all articles by Engin Yilmaz

Engin Yilmaz

Turkish Tax Inspection Board

Date Written: September 17, 2018

Abstract

Turkish Abstract: Türk bankacılık sektörü 2001 krizi sonrasında ciddi bir yeniden yapılandırma gerçekleştirmiştir. Bu yapılanma sonrasında Türk bankaları devlet tahvillerini finanse etmeyi bırakıp, aracılık faaaliyetlerini gerçekleştirmeye yönelmişlerdir. Bununla birlikte Türk bankaları aracılık faaliyetlerini gerçekleştirirken bankacılık sisteminin geleneksel mevduat – kredi denkliğini bozmuş ve kredilerin mevduatlardan daha fazla artmasına neden olmuşlardır. Bu çalışma içerisinde Türk bankacılık sisteminde kredi ve mevduat arasındaki açığın çapraz kur swapları yoluyla yaratıldığı ve bunun da Türk bankacılık sektörünün pasif yapısını dolarize ettiği ortaya konulacaktır.

English Abstract: Turkish banking sector has realized serious reconstruction after the 2001 crisis. Turkish banks left to finance government debts and has turned to their intermediation activities . However, Turkish banks broke the traditional loans-deposits balance and led to situation that loans have surpassed the deposits in the system. This article tries to indicate that the growth of gap between loans and deposits in Turkish banking system results from cross curreny swap transactions and these transactions change the composition of Turkish banks’ liabilities in favour of FX liabilities.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Cross Currency Swap, Loans’ Growth, Non-Core Liabilities

JEL Classification: E50, E51, E52

Suggested Citation

Yilmaz, Engin, Türk Bankacılık Sektöründe Krediler ile Mevduatlar Arasındaki Açığın Kaynağı Nedir? (What is the Source of Gap between the Loans and the Deposits in the Turkish Banking System?) (September 17, 2018). VERGİ DÜNYASI, YIL 38, SAYI 445, EYLÜL 2018 , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3250946

Engin Yilmaz (Contact Author)

Turkish Tax Inspection Board ( email )

Cukur Ambar Mh
Ankara, Ankara 06100
Turkey
903122535151 (Phone)

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
69
Abstract Views
341
rank
472,308
PlumX Metrics