Van belemmeringen naar kansen: Europees recht beleidsmatig benaderd (From Limitations to Opportunities: European Law Considered through a Policy-Based Perspective)

Tijdschrift voor Staatssteun (2018)

5 Pages Posted: 12 Oct 2018

See all articles by Anna Gerbrandy

Anna Gerbrandy

Utrecht University - School of Law

Willem A. Janssen

Utrecht University - School of Law

Date Written: May 1, 2018

Abstract

Dutch Abstract: In het Tijdschrift voor Staatssteun heeft Bart Hessel regelmatig gepubliceerd, over – natuurlijk – staatssteun, vooral in relatie tot decentrale overheden. Dat paste bij de leerstoel die hij aan de Universiteit Utrecht bekleedde tot aan zijn emeritaat: Europees recht en decentrale overheden. Uit die titel blijkt direct al dat de belangstelling van Bart Hessel zich niet beperkt tot het staatssteunrecht. Integendeel: heel het Europese recht, bezien vanuit het perspectief van het effect daarvan op, en gebruikmaken daarvan door, decentrale overheden, kan op zijn belangstelling rekenen. Daarbij groeide de overtuiging dat het Europese recht, dat vaak als lastig of vervelend wordt ervaren en als belemmering van de uitvoering van plannen, juist kansen biedt aan decentrale overheden.Met zijn publicaties en in zijn contacten tracht Bart Hessel te bewerkstelligen dat decentrale overheden zullen inzien dat zij de ruimte van het Europese recht juist kunnen benutten: het Europese recht staat niet recht tegenover de decentrale overheden. Om van die kansen echter gebruik te kunnen maken is het wel nodig dat er voldoende kennis is, zowel bij de decentrale overheden zelf als bij instellingen zoals het Kenniscentrum Europa decentraal en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Deze brede blik maakt dat het werk van Bart Hessel van grote betekenis blijft. Daarom staan wij bij die benadering, waarbij de keuzemogelijkheden voorop staan, en niet de belemmeringen van het Europese recht, in deze bijdrage kort stil.

English Abstract: This contribution considers prof. Bart Hessel's approach to European law: a policy-based perspective that aims to identify opportunities in the law, rather than a negative outlook based on obstacles. It provides an overview of the instruments of this field of law and the opportunities that they intrinsically contain.

Note: Downloadable document is in Dutch.

Suggested Citation

Gerbrandy, Anna and Janssen, Willem A., Van belemmeringen naar kansen: Europees recht beleidsmatig benaderd (From Limitations to Opportunities: European Law Considered through a Policy-Based Perspective) (May 1, 2018). Tijdschrift voor Staatssteun (2018). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3251725

Anna Gerbrandy

Utrecht University - School of Law ( email )

3512 HT Utrecht
Achter Sint Pieter 200
Utrecht
Netherlands

Willem A. Janssen (Contact Author)

Utrecht University - School of Law ( email )

Utrecht
Utrecht
Netherlands

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
17
Abstract Views
118
PlumX Metrics