Katılım Bankacılığında Kredilerin Yapılandırılması: Metal Borsası Perspektifinden Bir İnceleme (Credit Restructuring in Participation Banking: An Examination from Perspective of Metal Exchange)

3 Pages Posted: 23 Oct 2018 Last revised: 26 Dec 2018

Multiple version iconThere are 2 versions of this paper

Date Written: September 28, 2018

Abstract

English Abstract: Credits have become the most important asset item in the participation banking which has been going on to growth in Turkey. Credits have reached level of TL 106 billion at the end of 2017 whereas it was at the level of TL 41 billion at the end of 2011. Parallel to growth in credits, shares of credits in total assets have occurred as 66.6% at the end of 2017. On the other hand, increases in nonperforming credits have been seen with the growth of credits. Net nonperforming credits have reached level of TL 1,7 billion at the end of 2015 and level of TL 992 million at the end of 2017 whereas it was level of TL 430 million at the end of 2011. Therefore, it is important that credits are restructured before follow-up stage.

In this study, restructured credits in participation banking are examined from the perspective of metal stock exchange. The balance of restructured credits in participation banking has reached TL 4.3 billion at the end of 2017 and the loan structuring operations are carried out by buying and selling platinum on London Metal Exchange. Considering the fact that Istanbul has been tried to be transformed into a regional financial center, it is proposed that a metal market in Borsa İstanbul for participation banks to restructure credits is established with London Metal Exchange standards and specifications. With effective implementation of the proposal, participation banks will carry out credit restructuring transactions domestically. Therefore, credit restructuring processes will be shortened and costs of participation banks and customers related to credit restructuring transactions will be reduced. In addition, commissions paid abroad, transaction volumes realized in abroad will be attracted to domestic markets and financial markets will be diversified. Hence, contribution to the development of participation banking, banking sector, metal market, capital market and financial markets in Turkey will be provided.

Turkish Abstract: Türkiye’de büyümesi devam eden katılım bankacılığında krediler en önemli varlık kalemi haline gelmiştir. 2011 sonunda 41 milyar TL seviyesinde olan krediler 2017 yılsonunda 106 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Kredilerdeki bu büyümeye paralel olarak kredilerin toplam aktifler içindeki payı 2017 yılsonunda %66,6 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan kredilerin artışı ile birlikte takipteki kredilerde artış görülmektedir. 2011 yılsonunda 430 milyon TL seviyesinde olan net takipteki krediler, 2015 yılsonunda 1,7 milyar TL, 2017 yılsonunda ise 992 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Dolayısı ile kredilerin takip aşamasına gelmeden yapılandırılması önem taşımaktadır.

Bu çalışmada katılım bankacılığında yapılandırılan krediler metal borsası perspektifinden incelenmiştir. 2017 yılsonu itibari ile katılım bankacılığında yapılandırılan kredi bakiyesi 4,3 milyar TL’ye ulaşmış olup kredi yapılandırma işlemleri Londra Metal Borsası’nda platin alımı-satımı yoluyla yapılmaktadır. İstanbul’un bölgesel bir finans merkezine dönüştürülmeye çalışıldığı dikkate alındığında, katılım bankalarının kredi yapılandırma işlemlerini Borsa İstanbul bünyesinde gerçekleştirebileceği, Londra Metal Borsası’nın standartlarına ve özelliklerine sahip bir metal piyasası kurulması önerilmektedir. Önerinin etkin bir şekilde uygulanması ile birlikte katılım bankaları kredi yapılandırma işlemlerini yurt içinde gerçekleştirebilecektir. Dolayısı ile kredi yapılandırma süreçleri kısalacak ve kredi yapılandırma işlemlerine ilişkin katılım bankalarının ve müşterilerinin maliyetlerinde azalma sağlanacaktır. Ayrıca, yapılandırma işlemlerinde yurtdışına ödenen komisyonlar ve yurt dışında gerçekleştirilen işlem hacmi yurtiçine çekilecek ve finansal piyasalar çeşitlendirilecektir. Böylece, Türkiye’de katılım bankacılığının, bankacılık sektörünün, metal piyasasının, sermaye piyasasının ve finansal piyasalarının gelişimine katkı sağlanacaktır.

Keywords: Participation Banking, Credit Restructuring, Metal Exchange, Turkey

Suggested Citation

Kartal, Mustafa Tevfik, Katılım Bankacılığında Kredilerin Yapılandırılması: Metal Borsası Perspektifinden Bir İnceleme (Credit Restructuring in Participation Banking: An Examination from Perspective of Metal Exchange) (September 28, 2018). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3257222 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3257222

Mustafa Tevfik Kartal (Contact Author)

Borsa Istanbul ( email )

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4
Borsa İstanbul Cad. No: 4
Istanbul, 34467
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
6
Abstract Views
189
PlumX Metrics