Determination of Current Situation of Sustainability Reporting in Turkey: A Content Analysis upon Banks Included in BIST Sustainability and BIST 100 Indices (Türkiye’de Sürdürülebilirlik Raporlamasının Güncel Durumunun Belirlenmesi: BİST Sürdürülebilirlik ve BİST 100 Endekslerine Dâhil Bankalar Üzerine Bir İçerik Analizi)

International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies, Vol:4, Issue: 9; pp:376-387, 2018

12 Pages Posted: 20 Dec 2018

Date Written: October 1, 2018

Abstract

English Abstract: The banking sector, which is one of the leading sectors in many areas, handles sustainability reporting with high care and importance. Taking into consideration this condition, this study aims to evaluate the current situation of sustainability reporting in Turkish banks. In this context, sustainability reports of banks included in Borsa İstanbul (BIST) Sustainability and BIST 100 Indices are examined by using content analysis method.

It is defined that there are only 9 publicly traded banks included in both BIST Sustainability and BIST 100 Indices. It is determined that although the oldest bank was established in 1924 in Turkey, the first sustainability report was published in 2008 in Turkey. Also, most of the banks excluding Türkiye Garanti Bankası have not published their 2017 sustainability reports as of April 2018 yet. In addition to these, it is stated that half of the banks preferred to publish sustainability reports having core concept while another half of the banks preferred to publish their reports having the comprehensive concept which means that banks apply to report guidelines published by Global Reporting Initiative (GRI). As a last, it is defined that all banks excluding ICBC Turkey Banks, which does not report sustainability have been preparing sustainability reports both in Turkish and English.

Turkish Abstract: Birçok alanda öncü sektörlerden biri olan bankacılık sektörü, sürdürülebilirlik raporlamasını yüksek özen ve önemle ele almaktadır. Bu durumu dikkate alarak, bu çalışma Türk bankalarında sürdürülebilirlik raporlamasının mevcut durumunu değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Borsa İstanbul (BİST) Sürdürülebilirlik ve BIST 100 Endekslerine dâhil bankaların sürdürülebilirlik raporları içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir.

BIST Sürdürülebilirlik ve BIST 100 Endekslerinde sadece 9 adet halka açık banka bulunduğu belirlenmiştir. Türkiye'de en eski bankanın 1924'te kurulmasına rağmen, Türkiye'de ilk sürdürülebilirlik raporunun 2008 yılında yayınlandığı tespit edilmiştir. Ayrıca, Türkiye Garanti Bankası dışındaki bankaların çoğu 2017 yılı Nisan ayı itibarıyla 2017 sürdürülebilirlik raporlarını yayınlamamıştır. Bunlara ek olarak, bankaların yarısının temel konsepte sahip sürdürülebilirlik raporlarını yayınlamayı tercih ettiği, bankaların diğer yarısının kapsamlı konsepte sahip raporları yayınlamayı tercih ettiği, böylece Küresel Raporlama Girişimi (GRI) tarafından yayımlanan raporlama kurallarını uyguladıkları belirlenmiştir. Son olarak, sürdürülebilirlik raporlaması yapmayan ICBC Türkiye Bankası dışındaki tüm bankaların hem Türkçe hem de İngilizce olarak sürdürülebilirlik raporlarını hazırladıkları belirlenmiştir.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Banking, Sustainability Reporting, BIST Indices, Turkey, Turkish Banking Sector

Suggested Citation

Kartal, Mustafa Tevfik, Determination of Current Situation of Sustainability Reporting in Turkey: A Content Analysis upon Banks Included in BIST Sustainability and BIST 100 Indices (Türkiye’de Sürdürülebilirlik Raporlamasının Güncel Durumunun Belirlenmesi: BİST Sürdürülebilirlik ve BİST 100 Endekslerine Dâhil Bankalar Üzerine Bir İçerik Analizi) (October 1, 2018). International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies, Vol:4, Issue: 9; pp:376-387, 2018, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3257711

Mustafa Tevfik Kartal (Contact Author)

Borsa Istanbul ( email )

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4
Borsa İstanbul Cad. No: 4
Istanbul, 34467
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
33
Abstract Views
696
PlumX Metrics