Evaluating the Corporate Governance Based Performance of Participation Banks in Turkey with the House of Quality Using an Integrated Hesitant Fuzzy MCDM (Türkiye’de Katılım Bankalarının Kurumsal Yönetiminin Çok Değişkenli Entegre Bulanık Karar Verme Yaklaşımı Kullanılarak Kalite Evi ile Değerlendirilmesi)

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 1, 2016

25 Pages Posted: 4 Nov 2018

See all articles by Hasan Dinçer

Hasan Dinçer

Beykent University

Serhat Yüksel

Istanbul Medipol University

Mustafa Tevfik Kartal

Borsa Istanbul

Date Written: 2016

Abstract

English Abstract: Turkey with the house of quality. For this purpose, an integrated model is constructed to evaluate the criteria and analyze the fuzzy pairwise and decision matrices. The method is proposed with the hesitant fuzzy DEMATEL for weighting criteria and hesitant fuzzy TOPSIS for ranking the alternatives. According to the expert opinions, it is concluded that foreign participation banks have better performance in comparison with state-owned participation banks with respect to corporate governance. For this reason, it can be said that state-owned participation banks should take actions to increase their performance regarding corporate governance by focusing on important criteria emphasized in the study.

Turkish Abstract: Bu çalışma Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankalarının kurumsal yönetim temelli performanslarının değerlendirilmesine yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu amaçla, kriterleri değerlendirmek ve bulanık ikili ile karar matrislerini analiz etmek için bütünleşik bir model oluşturulmuştur. Bu yöntem, kriterleri ağırlıklandırmak için bulanık DEMATEL ve alternatifleri sıralamak için bulanık TOPSIS yöntemlerini önermektedir. Çalışma sonucunda, yabancı katılım bankalarının kamu katılım bankalarına kıyasla kurumsal yönetim açısından daha iyi performans gösterdiği belirlenmiştir. Dolayısı ile kamu katılım bankaları kurumsal yönetim performanslarını artırmak için bu çalışmada vurgulanan önemli hususlara odaklanmak sureti ile aksiyon almalıdırlar.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Corporate Governance, DEMATEL, House of Quality, Performance, TOPSIS, Turkish Banking Sector

JEL Classification: C44, D81, G21, L25

Suggested Citation

Dinçer, Hasan and Yüksel, Serhat and Kartal, Mustafa Tevfik, Evaluating the Corporate Governance Based Performance of Participation Banks in Turkey with the House of Quality Using an Integrated Hesitant Fuzzy MCDM (Türkiye’de Katılım Bankalarının Kurumsal Yönetiminin Çok Değişkenli Entegre Bulanık Karar Verme Yaklaşımı Kullanılarak Kalite Evi ile Değerlendirilmesi) (2016). BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 1, 2016, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3265083

Hasan Dinçer

Beykent University ( email )

Istanbul, 34500
Turkey

Serhat Yüksel

Istanbul Medipol University ( email )

Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı
Beykoz
Istanbul, 34810
Turkey

Mustafa Tevfik Kartal (Contact Author)

Borsa Istanbul ( email )

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4
Borsa İstanbul Cad. No: 4
Istanbul, 34467
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
31
Abstract Views
450
PlumX Metrics