Borsalarda Oynaklık Üzerine Yayınlanmış Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi (Bibliometric Analysis of the Academic Studies Published about Volatility in Exchanges)

Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, Cilt:2, Sayı:6, 2018, ss.1-15

15 Pages Posted: 19 Dec 2018

See all articles by Özer Depren

Özer Depren

Yildiz Technical University; Yapi Kredi Bank A.S.

Mustafa Tevfik Kartal

Borsa Istanbul

Serpil Kilic Depren

Yildiz Technical University - Statistics Department

Date Written: October 16, 2018

Abstract

Turkish Abstract: Yatırımcılar tasarruflarını yatırım araçlarında kullanıp karlarını maksimize etmeyi amaçlarken aynı zamanda riski minimize etmeye çalışmaktadırlar. Benzer şekilde borsada işlem gören payların alım-satım işlemlerinde kar maksimizasyonu ve risk minimizasyonu hedeflenir. Bu kapsamda yatırımcılar açısından önemli kavramlardan birisi oynaklıktır. Literatürde borsalarda oynaklığın modellenmesi ve tahmin edilmesine ilişkin çalışmalar yer almaktadır. Bu çalışmada Web of Knowledge veri tabanında yer alan ve borsalarda oynaklığı inceleyen yayınların bibliyometrik analizi yapılmıştır. Anahtar kelimeler kullanılarak yapılan aramada 1975-2017 yılları arasında toplam 7.568 adet yayın bulunduğu belirlenmiştir. Çalışmada, borsalarda oynaklık konusunda çalışan yazarlar arasındaki sosyal ağ yapısı, ortak yazarlık ve konu temelli değişkenler incelenmiştir. Analiz sonucunda ortak yazarlık ağ yapısının Amerika Birleşik Devletleri ve Çin ağırlıklı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca birlikte geçen anahtar kelimeler haritalandırıldığında “volatility”, “stock market”, “stock returns” “econophysics”, “GARCH” ve “financial crisis” kelimelerinin daha sık kullanıldığı görülmüştür. Anahtar kelimelere göre yapılan analizde 7 sınıf oluşmuştur. Birinci sınıfta “volatility”, “stock market”, “stock returns”, “quantile regression”; ikinci sınıfta “exchange rate volatility”, “trade openness”, “monetary policy”; üçüncü sınıfta “high-frequency data”, “asset allocation”; dördüncü sınıfta “stochastic volatility”, “long memory”; beşinci sınıfta “econophysics”; altıncı sınıfta “forecasting” ve son sınıfta JEL kodları en fazla kullanılan kelimelerdir.

English Abstract: While investors try to maximize their profits by using their savings on some investments, they try to minimize their risks at the same time. Similarly, profit maximization and risk minimization are targeted in buying and selling transactions of stocks traded exchanges. In this context, volatility is one of the important terms for investors. There are studies regarding modelling and forecasting of volatility in exchanges in the literature. In this study, publications, which take place in the database of Web of Knowledge and handle volatility in exchanges, are examined by bibliometric analysis. It was determined that there are 7,568 publications for the years 1975-2017 which were found by making research with keywords. Social network structure between authors of whom study about volatility in exchanges, co-authorship and subject-based variables are examined in the study. As a result of analysis, it is stated that co-authorship social network structure was mainly from United States of America and China. In addition, it was seen that “volatility”, “stock market”, “stock returns” “econophysics”, “GARCH”, and “financial crisis” words were most used when keywords passing together are mapped. There were 7 classes according to analysis made based on keywords. They were most used words that “volatility”, “stock market” “stock returns”, “quantile regression” in first class; “exchange rate volatility”, “trade openness”, “monetary policy” in second class; “high-frequency data”, “asset allocation” in third class; “stochastic volatility”, “long memory” in the fourth class; “econophysics” in the fifth class; “forecasting” in the sixth class, and JEL codes in the sixth class.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Exchanges, Volatility, Bibliometric Analysis, Social Network Analysis, Turkey

JEL Classification: E44, G29, Y1

Suggested Citation

Depren, Özer and Kartal, Mustafa Tevfik and Depren, Serpil Kilic, Borsalarda Oynaklık Üzerine Yayınlanmış Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi (Bibliometric Analysis of the Academic Studies Published about Volatility in Exchanges) (October 16, 2018). Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, Cilt:2, Sayı:6, 2018, ss.1-15 , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3267106

Özer Depren

Yildiz Technical University ( email )

Davutpasa Mh., Esenler
Besiktas, Istanbul 80750
Turkey

Yapi Kredi Bank A.S. ( email )

Istanbul
Turkey

Mustafa Tevfik Kartal (Contact Author)

Borsa Istanbul ( email )

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4
Borsa İstanbul Cad. No: 4
Istanbul, 34467
Turkey

Serpil Kilic Depren

Yildiz Technical University - Statistics Department ( email )

Istanbul, 34349
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
51
Abstract Views
447
rank
481,775
PlumX Metrics