נגד מיקום בחצרי: מאפיינים, גורמים והתמודדות עם תופעת הנמב"י בישראל - הדגמה על תשתית אנרגיה "NIMBY": Characteristics, factors and coping with the phenomenon in Israel - An example from the energy sector

8 Pages Posted: 18 Nov 2018

See all articles by Michelle Portman

Michelle Portman

Technion-Israel Institute of Technology

Benny Furst

affiliation not provided to SSRN

Date Written: February 20, 2018

Abstract

תקציר בעברית: NIMBY: Not In My Back Yard - בעשור האחרון הופכת תופעת הִנ ְמ ִּב"י "נגד מיקום בחצרי" לשכיחה מאוד בישראל. כמו במדינות מתפתחות אחרות, אחת מהתופעות הנלוות לתהליכי הפיתוח המואץ היא מספרם העולה של תושבים המתנגדים לתוכניות בנייה בסמיכות למקום מגוריהם. הניגוד הפנימי בין הרצון לשמור על רמת חיים גבוהה ועל איכות סביבה נאותה, ובין הצורך בהקמת תשתיות חיוניות שיאפשרו את אותה רמת חיים גבוהה, הוא אחד המאפיינים העומדים בבסיס תופעת הנמב"י. במחקר זה מוצג אפיון של התופעה מבחינה תיאורטית, ומוצעות דרכים מעשיות שיאפשרו לגורמים השונים להבין אותה. תופעת הנמב"י תלויה בעיקרה בזהות הגורמים הפועלים ובאינטרסים שלהם: בעוד שמקבלי החלטות ואנשי מקצוע במערכת התכנון רואים בתופעה חסם לפיתוח, הרי שמבחינת התושבים זוהי דרך לגיטימית ויעילה לשמור על איכות חייהם ועל צביון אזור מגוריהם. בהסתמך על סקירת ספרות מדעית ועל ניתוח ראיונות עומק שנערכו בקרב נשאלים רלוונטיים, נציג במחקר מספר תובנות לגבי משמעות התופעה, ובהן הצורך בשיפור הדיאלוג בין הציבור והממסד התכנוני, ושינוי ביחסם של הצדדים לעצם מהות ההתנגדות: על אנשי הממסד לנסות ולראות בה הזדמנות לביקורת אותנטית, בעוד שעל ציבור המתנגדים מוטל האתגר להפעיל שיקול דעת שימנע התנגדות אוטומטית לכל תוכנית.

Note: Downloadable document in Hebrew

Keywords: NIMBY, Israel, Energy Sector, Infrastructure, Environmental Planning

Suggested Citation

Portman, Michelle and Furst, Benny, נגד מיקום בחצרי: מאפיינים, גורמים והתמודדות עם תופעת הנמב"י בישראל - הדגמה על תשתית אנרגיה "NIMBY": Characteristics, factors and coping with the phenomenon in Israel - An example from the energy sector (February 20, 2018). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3270157 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3270157

Michelle Portman (Contact Author)

Technion-Israel Institute of Technology ( email )

Technion City
Haifa 32000, Haifa 32000
Israel

Benny Furst

affiliation not provided to SSRN

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
35
Abstract Views
334
PlumX Metrics