Türk Finansal Piyasalarına Yeni Oyuncu: Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın Rolü ve Muhtemel Katkıları (New Player to Turkish Financial Markets: Turkey Product Specialized Exchange’s Role and Possible Contributions)

5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu (2018)

Posted: 19 Nov 2018

Date Written: October 25, 2018

Abstract

Turkish Abstract: Türkiye’de 2002 sonrasında düşüş gösteren enflasyon, sonraki dönemlerde dalgalı bir seyir izlemiş ve 2017 ile birlikte yükseliş eğilimine girmiştir. Enflasyonun yükselişe geçmesinde en önemli faktör gıda fiyatlarındaki artıştır. Gıda fiyatlarının kontrol altına alınabilmesi amacıyla 2017 yılında Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.’nin (Ürün İhtisas Borsası) kurulmuştur. Ürün İhtisas Borsası, Türkiye'nin ilk ve tek ürün ihtisas borsası olup en önemli pay sahipleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Borsa İstanbul olup %15 oranında paya sahiptirler. Ürün İhtisas Borsası’nın yönetim kurulu 7 üyeden oluşmakta olup Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından birer üye önerilmektedir. Ürün İhtisas Borsası temel olarak elektronik ürün senetleri ve vadeli işlem sözleşmelerinin ticareti için kurulmuştur. Bu kapsamda Ürün İhtisas Borsası, endeks hesaplama, eş-yerleşim, saklama ve takas gibi gerekli uygulamaları gerçekleştirmeye yetkili kılınmıştır. Ürün İhtisas Borsası gıda ürünlerinin fiyatlarında istikrar sağlamak suretiyle enflasyonun düşürülmesi sürecine katkıda bulunacaktır. Gıda ürünlerinde sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlayan Ürün İhtisas Borsası, bu yolla Türk finansal piyasalarına da katkı sağlayacaktır. Bu fayda, düşen enflasyon ile birlikte faiz oranlarının düşmesi suretiyle gerçekleşecektir. Böylece, Türk bankacılık sektörü daha rekabetçi bir hale gelerek daha uygun koşullarda daha fazla kredi verebilecektir. Ürün İhtisas Borsası ile Borsa İstanbul arasında birçok alanda işbirliği fırsatı bulunmaktadır. Ayrıca Ürün İhtisas Borsası güçlü sermaye, adanmış bir yönetim kurulu ve en iyi örgütsel yapı ile desteklenebilir. Ürün İhtisas Borsası’nın Borsa İstanbul ile yakın işbirliği yapmasının hedeflerine ulaşmada katkı sağlayacağı, ayrıca faaliyete geçme sürecinin ve ilk faaliyet yıllarının yakından takip edilerek olumsuz gelişmeler görülmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından gerekli aksiyonların alınmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

English Abstract: Inflation in Turkey, which decreased after the 2002, followed a fluctuating course in the following periods and entered an increasing trend together with 2017. The most important factor in increasing inflation is food prices. To keep under control food prices, it is decided to establish Turkey Product Specialized Exchange Inc. (Product Specialized Exchange) in 2017. Product Specialized Exchange is the first and unique product specialized exchange in Turkey and the most important shareholders are Turkey Union of Chambers and Commodity Exchanges and Borsa İstanbul with 15% share each. Product Specialized Exchange has a board consisting of 7 members and two members are proposed by Capital Markets Board and the Ministry of Commerce. Product Specialized Exchange is constituted mainly for the trade of electronic product certificates and futures contracts. Product Specialized Exchange is also authorized to deploy necessary practices such as index calculation, colocation, custody, settlement.

Product Specialized Exchange will contribute to disinflation process by stabling price of food products.

Product Specialized Exchange will contribute to financial markets in Turkey by providing price stability in food prices. It means that interest rates could be also declined with decreasing inflation. Hence, Turkish banking sector will become more competitive and provide more credit with more suitable conditions. This process will result in more financing of economic growth and commercial activities.

There are cooperation opportunities between Product Specialized Exchange and Borsa İstanbul for a variety of areas. In addition, Product Specialized Exchange could be supported with strong capital, best dedicated board and best organizational structure.

It is evaluated as beneficial that close cooperation of Product Specialized Exchange with Borsa İstanbul will contribute to reaching its targets, and Capital Markets Board and the Ministry of Commerce should take necessary actions if adverse developments observed.

Keywords: Turkey, Turkish Financial Markets, Product Specialized Exchange, Electronic Product Certificates, Futures Contracts

JEL Classification: C89, E31, E44, G28, G29, K29, O23

Suggested Citation

Kartal, Mustafa Tevfik, Türk Finansal Piyasalarına Yeni Oyuncu: Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın Rolü ve Muhtemel Katkıları (New Player to Turkish Financial Markets: Turkey Product Specialized Exchange’s Role and Possible Contributions) (October 25, 2018). 5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu (2018), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3273574

Mustafa Tevfik Kartal (Contact Author)

Borsa Istanbul ( email )

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4
Borsa İstanbul Cad. No: 4
Istanbul, 34467
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Abstract Views
240
PlumX Metrics