AB Rekabet Hukuku Uygulamasında Komisyon ve Teşebbüsler Arasında Uzlaşma ve Sulh (Settlement Between the Commission and Enterprises in EC Competition Law Practice)

Rekabet Dergisi 2005, 17: 31-72

43 Pages Posted: 29 Nov 2018

Date Written: July 2005

Abstract

Turkish Abstract: Kamu menfaati, uyuşmazlıkların muhakeme sonucunda değil uzlaşma ile çözülmesini kuvvetle desteklemektedir. Rekabet otoritesi bakımından sulh eğilimin başlıca gerekçelerinden bir tanesi kaynakların optimal kullanımıdır. Eğer hedefimiz iktisadî etkinliği sağlamaksa ve amacımız da refahın ençoklaştırılmasıysa, bir an evvel uzlaşmaya vararak belli yapısal reformları başlatabiliriz. İktisadî etkinliği ne kadar erken hedeflersek sonuca o kadar erken ulaşırız ve amaca ulaşmak yönünde yani toplumsal refahı ençoklaştırmak yönünde adım atmış oluruz. Bu kapsamda çalışmamızda ayrıca rekabet hukuku uygulamasında uzlaşma ve sulh eğiliminin başlıca gerekçeleri ile rekabet otoritesini ve teşebbüsü uzlaşmaktan alıkoyan etkenlere değinilecektir. AB Rekabet Hukuku’nda uzlaşma, uzlaşmanın şartları ve sonuçlarına ilişkin açıklamalar ve karar örnekleri sunulacaktır. Son olarak da, Türk rekabet hukuku kapsamında uzlaşma ve sulh konularına değinilecektir.

English Abstract: Public interest strongly supports solving disputes through settlement rather than trial. Optimal use of resources is one of the primary reasons for the competition authorities’ tendency to settle. If our goal is economic efficiency and our aim is to maximize prosperity, we can immediately apply settlement procedures and initiate certain structural reforms. The earlier we aim the economic efficiency, the sooner we will reach it and thus we will step towards reaching our goal, that is maximizing the social welfare. In this context, this study will refer to the primary reasons for applying settlement within the scope of competition law practice, as well as the factors that deter competition authorities and undertakings from settlement. This article includes overview of decisions and settlement cases from EU competition law. Finally, we will also address the issue of settlement within the context of Turkish competition law.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Uzlaşma, AB Rekabet Hukuku, Türk Rekabet Hukuku, İktisadi Etkinlik, Toplumsal Refah, Settlement, EU Competition Law, Turkish Competition Law, Economic Efficiency, Social Welfare

JEL Classification: K21, L40

Suggested Citation

Gurkaynak, Gonenc, AB Rekabet Hukuku Uygulamasında Komisyon ve Teşebbüsler Arasında Uzlaşma ve Sulh (Settlement Between the Commission and Enterprises in EC Competition Law Practice) (July 2005). Rekabet Dergisi 2005, 17: 31-72, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3276598

Gonenc Gurkaynak (Contact Author)

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law ( email )

Çitlenbik Sokak No:12
Yıldız Mahallesi
Istanbul, Beşiktaş 34349
Turkey

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
7
Abstract Views
104
PlumX Metrics