Baki Tbilisi Qars Dəmiryolu Xəttinin Azərbaycan Və Regionun Geoiqtisadiyyatina Təsiri (The Baku-Tbilisi-Kars Rail Road and Its Geopolitical Implications Azerbaijan and This Region)

Azerbaijan in the international transport system: goals and prospects. İnternational Conference, Baku. 2 October

11 Pages Posted: 29 Nov 2018

See all articles by Elchin Suleymanov

Elchin Suleymanov

Baku Engineering University - Department of Finance

Farhad Rahmanov

Azerbaijan State University of Economics (UNEC)

Elvin Alirzayev

Qafqaz University

Date Written: October 2, 2018

Abstract

Azerbaijani Abstract: BTQ dəmir yolu xətti ilk baxışdan regional layihə kimi qəbul edilsədə əslində dünyanın qlobal əhəmiyyətə malik layihələrindən sayılabilər.Azərbaycan Uzaq Şərq və Qərbi Avropanı birləşdirən İpək Yolu üzərində açar rol oynayır.BTQ layihəsi yalnız nəqliyyat daşımalarıyla yanaşı regiona sabitlik, hər üç ölkəyə sosial və iqtisadi rifah gətirəcək bir layihədir. BTQ dəmir yolu Azərbaycan üçün siyasi, iqtisadi və strateji layihə deməkdir. Layihə həmçinin Azərbaycanın bölgədəki siyasi mövqeyini gücləndirəcək və tranzit nəqliyyat mərkəzinə çevriləcək. Bununla yanaşı, yeni tankerlər, yük gəmilərinin alınması, sərnişinlərin modernləşdirilməsi və genişləndirilməsi üçün daha çox investisiyalar tələb olunur. Layihəni səmərəli istifadə etmək üçün, optimal marketinq və təşviq strategiyası yaratmaq, qonşu ölkələr arasında səyahət prosedurları sadələşdirmək, yük və sərnişinlərin tariflərini müəyyənləşdirmək, limanlar və marşrutları modernləşdirmək lazımdır. Azərbaycan və layihəyə qoşulmuş bütün ölkələr Xəzər dənizini Araliq dəniz ilə birləşdirən logistika və turizm potensialının artması ilə fayda əldə edəcəklər. BTQ, beynəlxalq logistika üçün təhlükəsiz, etibarlı, intensiv, davamlı, vaxtında və uyğun qiymətlər baxımından əhəmiyyətli olan həm limanları, həm də intermodal konteynerlər vasitəsilə yüklərin çatdırılması və ölkələr arasında güclü iqtisadi əlaqələr quracaqdır.

English Abstract: BTK railway line can be seen as regional project from first sight, but responding to significance it is global. A small piece in Silk Way that connects Far East and West Europe plays key role as it in the middle. The project will bring not only earning from transportation, but also stability to the region, social and economic prosperity to each three country. Azerbaijan is attempt side and Georgia as bared most cost is in the middle of the project. BTK railway means political, economic, and strategic project to Azerbaijan. Also the project will empower political position of Azerbaijan in the region and turn Azerbaijan into transit transport center. Besides, it requires more investments into buying new tankers, cargo ships, modernize and expand ports to work intensively. In order to use the project efficiently, need to establish optimal marketing and incentive strategy, simplifying custom procedures among neighbor countries, determine tariffs for cargo and passengers, modernize ports and routes. Besides Azerbaijan, all countries joining to the project will get benefit through increase in logistics and in tourism potential, connecting Caspian Sea with Back Sea. BTK will deliver cargos through both ports and intermodal containers which is important to international logistics in terms of secure, reliable, intensive, continuous, timeliness and affordable, and build relationship among the countries.

Note: Downloadable document is in Azerbaijani.

Keywords: BTK Railway, Silk Way, TASİS, TRASEKA

JEL Classification: F18, P35, P45

Suggested Citation

Suleymanov, Elchin and Rahmanov, Farhad and Alirzayev, Elvin, Baki Tbilisi Qars Dəmiryolu Xəttinin Azərbaycan Və Regionun Geoiqtisadiyyatina Təsiri (The Baku-Tbilisi-Kars Rail Road and Its Geopolitical Implications Azerbaijan and This Region) (October 2, 2018). Azerbaijan in the international transport system: goals and prospects. İnternational Conference, Baku. 2 October, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3277219 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3277219

Elchin Suleymanov (Contact Author)

Baku Engineering University - Department of Finance ( email )

Baku Sumgait Road 16th km. Hasan Aliyev Str. 120
Baku, AZ0101
Azerbaijan

HOME PAGE: http://beu.edu.az/en/staff_directory/staff/elsuleymanov

Farhad Rahmanov

Azerbaijan State University of Economics (UNEC) ( email )

Istiglaliyyat street 6
Baku, AZ Az1001
Azerbaijan

Elvin Alirzayev

Qafqaz University ( email )

Baku-Sumgait Highway 16-km Khirdalan,
Khirdalan, AZ0101
Azerbaijan

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
146
Abstract Views
496
rank
272,876
PlumX Metrics