Akademik ve İdari Personelin Gözünden Yöneticiler(i): Ankara Üniversitesi TÖMER Örneği (Managers from the Perspective of Academic and Administrative Staff: Example of Ankara University TÖMER)

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Ankara University Journal of Social Sciences), 9(2), 53-89, 2018

32 Pages Posted: 28 Nov 2018

See all articles by Arcan Tuzcu

Arcan Tuzcu

Ankara University

Dilber Ulaş

Ankara University

Multiple version iconThere are 2 versions of this paper

Date Written: June 30, 2018

Abstract

Turkish Abstract: Günümüzde örgütsel iletişimi sağlama, bilgi paylaşımı, örgütsel destek verme, örgütsel adaletin temini, kararlara katılım sağlama ve örgütsel güven oluşturma vb. konular yöneticilerin başarısında ve çalışanları tarafından değerlendirilmesinde dikkate alınan konular haline gelmektedir. Bu nedenle yöneticilerin bu konulardaki tutumu çalışanlarca olumlu veya olumsuz, başarılı veya başarısız bir yönetimin belirleyicisi olabilmektedir. Bu çalışmada TÖMER personelinin üst, orta ve alt kademelerdeki yöneticilerine yönelik bakış açısı ve çalışanların gözünden farklı kademelerde görev yapan bu yöneticilerin yönetim uygulamaları arasındaki benzerlik ve farklılıklar belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışanların üst yönetime ilişkin değerlendirmeleri hayli olumsuz iken, orta kademe yönetime yönelik değerlendirmeleri olumlu, alt kademe yönetime yönelik değerlendirmeleri ise oldukça yüksektir.

English Abstract: Today, organizational communication, information sharing, organizational support, organizational justice, participating in decisions and creating organizational trust have been very important issues for the managers' success and their evaluation by the employees for this reason, managers' attitude in these matters can be a determinant of positive or negative, successful or unsuccessful management of the employees. In this study, it was tried to determine the similarities and differences between TÖMER personnel's point of view towards the managers at the upper, middle and lower levels and the management practices of the managers who work at different levels. While employees' top management evaluations are highly unfavorable, mid-level managerial evaluations are positive, and lower-level managerial evaluations are quite high.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Örgütsel İletişim, Örgütsel Destek, Örgütsel Adalet, Kararlara Katılım ve Örgütsel Güven, Organizational Communication, Organizational Support, Organizational Justice, Participative Management and Organizational Trust

Suggested Citation

Tuzcu, Arcan and Ulaş, Dilber, Akademik ve İdari Personelin Gözünden Yöneticiler(i): Ankara Üniversitesi TÖMER Örneği (Managers from the Perspective of Academic and Administrative Staff: Example of Ankara University TÖMER) (June 30, 2018). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Ankara University Journal of Social Sciences), 9(2), 53-89, 2018. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3278543

Arcan Tuzcu (Contact Author)

Ankara University ( email )

TR-06590 Cebeci
Ankara
Turkey

Dilber Ulaş

Ankara University ( email )

TR-06590 Cebeci
Ankara
Turkey

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
12
Abstract Views
30
PlumX Metrics