İran Resim Sanatında Geleneksel Eğilimler (1958-1978) (Traditional Interaction in Iranian Painting Art (1958-1978))

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Ankara University Journal of Social Sciences), 9(1) 2018, 66-87.

22 Pages Posted: 28 Nov 2018

See all articles by Nazanin Davari

Nazanin Davari

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Date Written: January 30, 2018

Abstract

Turkish Abstract: Şah Muhammed Rıza Pehlevi (d.1919.ö.1980) döneminde (Saltanat Tarihi:1940- 1979), özellikle 1958-1978 yılları arasında, sanatın diğer alanlarında olduğu gibi, İran resim sanatında da İranlı ressamlarca kimlik oluşturma çabalarına tanık olmaktayız. Buna verebileceğimiz ilk örnekler ise Hossein Zenderoudi ve Faramarz Pilaram'dir. 1960'ların başında sanatta kimlik oluşturma konusunda yoğun tartışmalar yapılmış ve bu bağlamda sanatçılar ilk ürünlerini geleneksele yönelerek denemişlerdir. Bu denemeler ilk meyvesini Saghakhane adlı mektep sayesinde vermiştir. Bir taraftan Sadegh Tabrizi'nin minyatür tarzı ve Masoud Arabshahi'nin süsleme ve tezyini sanatların denemeleri devam ederken, diger taraftan da soyut dışavurumcu sanatın tüm dünya sanatçılarını etkileme sürecine paralel olarak, klasik anlayıştaki kaligra, süsleme, halı ve kilim desenlerinin yeniden yorumlanmasıyla yüzeysel ve dekoratif bir sanat akımı ortaya çıktı. Biçimsel ve içsel olarak ortaya çıkan gelenek etkili bu sanat akımı, 1970 sonrası İranlı sanatçıların yaratımlarında çok etkili olmuştur.

English Abstract: Since Muhammed Rıza Pehlevi's dynasty, (1940-1977), especially between 1958- 1978, we are witnesses to effording to form identity by İranian painters in İranian painting as in other areas of the arts. Hossein Zenderoudi and Faranarz Pilaram are the first examples we can give. The early 1960s, intense discussions were made on the identity in the fields of art and in this context, artists have tried their rst products in traditional trends. These traditional trends gaves the first fruit as Saghakhane School. While Sadegh Tabrizi's miniature, Masoud Arabshahi's Ornamental interactive experiments were going on, in parallel with the influencing progress of the artists of abstract expressionist art, the classical understanding of Calligraphy in İran, ornaments and decorative surface and creating an image of the carpet-rug patterns are seen in the effects. Traditional trends which was appeared as a formal and internalized in the following process and affected on creations of young artists' generation after 1970 period.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: İran Resmi, Saghakhane Okulu, Kaligrafi, Bireysel Üslup, Geleneksel Eğilimler, Iran Painting, Saghakhane School, Calligraphy, Individual Style, Traditional Interaction

Suggested Citation

Davari, Nazanin, İran Resim Sanatında Geleneksel Eğilimler (1958-1978) (Traditional Interaction in Iranian Painting Art (1958-1978)) (January 30, 2018). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Ankara University Journal of Social Sciences), 9(1) 2018, 66-87.. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3278644

Nazanin Davari (Contact Author)

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ( email )

Hacı Bayram Mahallesi, 06030,
Hükümet Cd. No:2, 06050 Altındağ
Ankara, 06050
Turkey

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
5
Abstract Views
12
PlumX Metrics