Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Potansiyelinin Hesaplanması (Assessment of the Renewable Energy Potential in Turkey)

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Ankara University Journal of Social Sciences), 8(1) 2017, 1-22.

22 Pages Posted: 28 Nov 2018

Date Written: January 27, 2017

Abstract

Turkish Abstract: Günümüzde küresel çevresel problemler tek tek insanları etkilediği gibi, küresel çapta insanlığın dünya üzerindeki varlığını sürdürebilmesini de tehdit etmeye başlamıştır. Fosil yakıt kullanımı kaynaklı karbon emisyonlarının yol açtığı küresel ısınma problemi bu tehditlerin en önde gelenidir. Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi bu noktada ön plana çıkmaktadır. Nitekim Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok dünya ülkesi karbon emisyonlarını azaltma taahütleri çerçevesinde yenilenebilir enerji uygulamalarını artırmaktadırlar. Yenilenebilir enerji uygulamaları ile insanlığın enerji ihtiyaçları doğayla barışık ve çevresel risklere yol açmadan karşılanır. Yenilikçi teknolojiler sayesinde günümüzde yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimleri ekonomik olarak da fosil ve nükleer kaynaklardan yapılan üretimlerle rekabet edebilir hale gelmiştir. Yenilenebilir enerjinin yerel ve dağınık üretim faaliyetleri yerel halka iş ve gelir imkânı sağlar. En önemlisi de uygun şekilde yürütüldüğü takdirde yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi, atıksız çevreye saygılı bir üretim şeklidir. Bu çalışmada Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeli Mackay’ın (2009) yöntemi ile rüzgâr, su, güneş vd. kaynaklara göre ayrı ayrı hesaplanarak, Türkiye’nin enerji ihtiyaçlarını kendi yerel ve yenilenebilir kaynaklarından karşılayıp karşılayamayacağı sorusuna yanıt aranmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeli yıllık 4307 TWh olarak bulunmuştur. Türkiye’nin enerji tüketimi resmi rakamlara göre 80 milyar toe’dur (ETKB, 2014) . Bu rakam yaklaşık 930 TWh elektrik enerjisine eşittir. Bu çalışmada 4307 TWh enerji üretiminin mümkün olduğu hesaplandığına göre Türkiye ihtiyacı olan enerjinin yaklaşık beş katını, nükleer enerjiye yönelmeden, termik santrallerin ihtiyacı olan kömürü çıkarmak uğruna insanların hayatını harcamadan, doğayı ve çevreyi yağmalamadan yenilenebilir kaynaklardan sürdürebilirlik ilkeleri çerçevesinde karşılamasının mümkün olduğu açıkça görülmektedir. Bulunan bir diğer sonuç da Türkiye’nin akarsu kaynaklarından elde edebileceği enerji potansiyelinin rüzgâr potansiyelinin dörtte biri, güneş potansiyelinin ise beşte biri kadar olmasıdır. Yani Türkiye aslında barajlar ve hidroelektrik santrallerle Türkiye derelerini, nehirlerini ve bunlarla beraber o yörelerdeki insan hayatlarını ve doğal çevreyi boşuna yok etmektedir. Türkiye mevcut rüzgâr ve güneş enerjisi potansiyellerini kullanarak, kendi kendine yeten, sürdürülebilir bir enerji sistemi kurabilir.

English Abstract: Contemporary global environmental problems affect not only human beings but also humanity as a whole and put a threat on the continuation of human race on earth. Global warming, as a result of the fossil fuel usage, is the most important one of these problems. Energy production from renewable resources is the key point to solve this problem. Starting with Europe many countries in the world enhance their renewable energy applications. Energy needs of humanity can be fulfilled with renewable energy applications without any environmental risks and in accordance with the harmony of nature. New and creative technologies made renewable energy productions ecenomically competitive with fosil fuel productions. Moreover renewable energy applications provide local businesses and income for local people. In this study, Turkey’s renewable energy potential is calculated for every renewable energy resource separately according to MacKay’s method in order to determine whether Turkey can supply its all energy needs from its own renewable energy resources. Calculations show that Turkey’s renewable energy potential is 4307 TWh. Considering Turkey’s primary energy consumption is about 80 billion toe (ETKB, 2014),which is more or less equivalent to 930 TWh of electric energy, Turkey can produce five times more energy than it consumes from reneweables . So there is no need for nuclear plants nor coal mining which costs many lives. Another result is that, Turkey has four times more wind power potential than its hydro power potential. Also the solar power potential fivefolds the hydro power potential. This shows Turkey is in a very wrong path of building dams and hydro power plants that destroys river ecologies and human societies. Turkey should focus on its wind and solar energy sources and set the rivers flow free. Turkey can build a sustainable energy system with wind and solar power.

Keywords: Yenilenebilir Enerji, Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Potansiyeli, Sürdürülebilir Enerji, Rüzgâr Enerjisi, Güneş Enerjisi, Renewable Energy, Turkey’s Renewable Energy Potential, Sustainable Energy, Wind Energy, Solar Energy

Suggested Citation

Kurucu, Ahmet Akın, Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Potansiyelinin Hesaplanması (Assessment of the Renewable Energy Potential in Turkey) (January 27, 2017). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Ankara University Journal of Social Sciences), 8(1) 2017, 1-22.. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3278648

Ahmet Akın Kurucu (Contact Author)

affiliation not provided to SSRN

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
12
Abstract Views
44
PlumX Metrics