An Interdisciplinary Analysis With Data Mining and Visualization Tools Applied on Multiple and Multi-Source Time Series – The Case of the Forest Fund in Romania (O analiză interdisciplinară cu instrumente data mining şi de vizualizare a datelor aplicate pe serii de timp multiple şi multi-sursă – Cazul fondului forestier din România)

Audit Financiar / Financial Audit, vol. XVI, no. 3(151)/2018, pp. 382-397 – EN, pp. 320-335 – RO, DOI: 10.20869/AUDITF/2018/151/018

35 Pages Posted: 5 Mar 2019

See all articles by Daniel Homocianu

Daniel Homocianu

Alexandru Ioan Cuza University, Faculty of Economics and Business Administration, Department of Accounting, Business Information Systems and Statistics

Dinu Airinei

Alexandru Ioan Cuza University - Faculty of Economics and Business Administration

Ciprian Ionel Turturean

Alexandru Ioan Cuza University - Faculty of Economics and Business Administration

Date Written: August 1, 2018

Abstract

English Abstract: Starting from the idea of poor biodiversity conservation which continues to be one of the major both national and international current problems, this paper focuses on the analysis of the evolution of the forest fund and also on the validation of a set of hypothesis regarding specific indicators related to this evolution with a special consideration for interrelations and future trends based on a custom data mining model. The time series data was provided by the Romanian Ministry of the Environment, National Bank of Romania, Romanian Court of Accounts, National Institute of Statistics, Eurostat, Global Forest Watch, Global Forest Change, Google Earth and Transparency International. This data was filtered, calibrated, exported in order to be collected and integrated into a single online spreadsheet shared for open access and then progressively refined. It served as source of online representations under the form of interactive charts and maps or other visual metaphors able to capture the space-time evolution and distribution and provide basic support for querying. Finally, it was also the starting point for further time series analysis by using data mining tools. The results confirm the hypotheses formulated also on the basis of worrying satellite data and supported by the scientific literature. They also emphasize the influence of some historical moments associated with the appearance of specific laws progressively allowing an increasing private share of forests and also with the Romania’s alignment to the European Union on the evolution of some forest fund indicators.

Romanian Abstract: Plecând de la ideea slabei conservări a biodoversității biodiversity conservation care continuă să fie una dintre cele mai mari probleme curente atât naționale cât și internaționale, această lucrare se concentrează pe analiza evoluției fondului forestier și pe validarea unui set de ipoteze privind indicatori specifici legați de această evoluție, cu o atenție specială acordată interlegăturilor și evoluții viitoare pe baza unui model data mining specific. Datele cu serii de timp provin de la Ministerul Mediului din România, Banca Națională, Curtea de Conturi, Institutul Național de Statistică, Eurostat, Global Forest Watch, Global Forest Change, Google Earth și Transparency International. Aceste date au fost filtrate, calibrate, exportate pentru a fi colectate și integrate într-o singură foaie de calcul online partajată pentru acces deschis și apoi rafinate progresiv. Ele au servit ca sursă pentru reprezentări online sub formă de grafice și hărți interactive sau alte metafore vizuale capabile să surprindă evoluția și distribuția spațiu-timp și să asigure un suport esențial pentru interogări. În cele din urmă, ele au fost și punctul de plecare pentru analize ulterioare de serii de timp folosind instrumente data mining. Rezultatele confirmă supoziții făcute plecând de la date îngrijorătoare din satelit și sustinute de literatura științifică. Ele arată și influența unor momente istorice asociate cu apariția unor legi specifice permițând o cotă crescândă a proprietății private de păduri și a alinierii Romaniei la Uniunea Europeană asupra evoluției unor indicatori ai fondului forestier.

Note: Downloadable document is in English and Romanian.

Keywords: biodiversity conservation, forestry, interdisciplinary approach, interactive visualizations, multiple time series, data mining

JEL Classification: C32, C88, Q23, Q57, Y10, Y91

Suggested Citation

Homocianu, Daniel and Airinei, Dinu and Turturean, Ciprian Ionel, An Interdisciplinary Analysis With Data Mining and Visualization Tools Applied on Multiple and Multi-Source Time Series – The Case of the Forest Fund in Romania (O analiză interdisciplinară cu instrumente data mining şi de vizualizare a datelor aplicate pe serii de timp multiple şi multi-sursă – Cazul fondului forestier din România) (August 1, 2018). Audit Financiar / Financial Audit, vol. XVI, no. 3(151)/2018, pp. 382-397 – EN, pp. 320-335 – RO, DOI: 10.20869/AUDITF/2018/151/018. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3279333

Daniel Homocianu (Contact Author)

Alexandru Ioan Cuza University, Faculty of Economics and Business Administration, Department of Accounting, Business Information Systems and Statistics ( email )

Romania

Dinu Airinei

Alexandru Ioan Cuza University - Faculty of Economics and Business Administration ( email )

Bd. Carol I no.22
Iasi, RO-700505
Romania

Ciprian Ionel Turturean

Alexandru Ioan Cuza University - Faculty of Economics and Business Administration ( email )

Bd. Carol I no.22
Iasi, RO-700505
Romania

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
13
Abstract Views
106
PlumX Metrics