Milletlerarası Tahkimde Davadan Men Tedbirleri (Anti-Suit Injunctions in International Arbitration)

Legal Hukuk Dergisi (2018) Vol. 16 Issue: 181

26 Pages Posted: 3 Dec 2018

See all articles by Gonenc Gurkaynak

Gonenc Gurkaynak

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law

Ceyda Karaoğlan Nalçacı

ELIG Gürkaynak Attorneys-At-Law

Tuğba Uluay

ELIG Gürkaynak Attorneys-At-Law

Ahmet Bahadır Erkan

ELIG Gürkaynak Attorneys-At-Law

Date Written: January 1, 2018

Abstract

Turkish Abstract: Bu çalışmada uzun süredir tartışılagelen konulardan biri olan davadan men tedbirleri (antisuit injunctions) incelenmektedir. Bu tedbirin gelişimi irdelenecek, ardından gerek Anglo-Sakson hukuk sistemine gerek Kıta Avrupası hukuk sistemine dâhil ülkelerdeki uygulamalardan örnekler verilecektir. Konunun özel bir öneme sahip olduğu Avrupa Birliği hukukundaki ilgili düzenlemelere de çalışmamızda yer verilecektir. Son olarak, Türk mahkemelerinin milletlerarası tahkime ilişkin davadan men kararı verme yetkisinin olup olmadığı, bu konuda uygulamanın nasıl olduğu ve bu tedbirlerin Türkiye’deki uygulama açısından gerekli olup olmadığı irdelenecektir.

English Abstract: This study examines a long disputed issue: antisuit injunctions. Development of the concept of antisuit injunction is examined in this study; moreover, examples from both Anglo-Saxon legal systems and civil law legal systems are also provided. European Union legal system for which antisuit injunctions are of great significance is also included in the study. Lastly, whether Turkish courts have the power to render antisuit injunctions related to international arbitration, the current practice on this issue, and whether antisuit injunctions are necessary under Turkish law are examined.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: davadan men tedbiri, antisuit injunction, milletlerarası tahkim, Avrupa Birliği Adalet Divanı, Milletlerarası Tahkim Kanunu (antisuit injunction, international arbitration, Court of Justice of the European Union, Law on International Arbitration)

JEL Classification: J52

Suggested Citation

Gurkaynak, Gonenc and Karaoğlan Nalçacı, Ceyda and Uluay, Tuğba and Erkan, Ahmet Bahadır, Milletlerarası Tahkimde Davadan Men Tedbirleri (Anti-Suit Injunctions in International Arbitration) (January 1, 2018). Legal Hukuk Dergisi (2018) Vol. 16 Issue: 181, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3279451

Gonenc Gurkaynak (Contact Author)

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law ( email )

Çitlenbik Sokak No:12
Yıldız Mahallesi
Istanbul, Beşiktaş 34349
Turkey

Ceyda Karaoğlan Nalçacı

ELIG Gürkaynak Attorneys-At-Law ( email )

Yıldız Mah. Çitlenbik Sk. No:12
İstanbul, 34349
Turkey

Tuğba Uluay

ELIG Gürkaynak Attorneys-At-Law ( email )

Yıldız Mah. Çitlenbik Sk. No:12
İstanbul, 34349
Turkey

Ahmet Bahadır Erkan

ELIG Gürkaynak Attorneys-At-Law ( email )

Yıldız Mah. Çitlenbik Sk. No:12
İstanbul, 34349
Turkey

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
15
Abstract Views
139
PlumX Metrics