Hastanın Aydınlatılması Noktasındaki Şekil Serbestisinden İleri Gelen İspat Problemleri (Evidencing Issues Arising From the Freedom of Form in Informing the Patients)

Legal Tıp Hukuku Dergisi (2014) Vol. 3 Issue: 5

15 Pages Posted: 5 Dec 2018

See all articles by Gonenc Gurkaynak

Gonenc Gurkaynak

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law

Ceyda Karaoğlan Nalçacı

ELIG Gürkaynak Attorneys-At-Law

Tolga Uluay

ELIG Gürkaynak Attorneys-At-Law

Date Written: March 1, 2014

Abstract

Turkish Abstract: Hekim-hasta ilişkisinde hekimin edimi olan tıbbi müdahalenin, hukuka uygun kabul edilebilmesi için aranan şartlardan biri, hastanın bu müdahaleye rıza vermesidir. Hastanın, hekim tarafından önerilen müdahaleye razı olup olmama hususunda karar verebilmesi için ise, söz konusu müdahale hakkında yeterli bilgiye sahip olması gereklidir. Bunun için de hekimin hastayı, müdahale hakkında karar verilebilecek derecede bilgilendirmesi (aydınlatması) gerekmektedir. Ancak hekimin hastasını aydınlatmasının şekline ilişkin olarak hukukumuzda genel geçer bir hükmün bulunmaması, yani bu hususta bir şekil serbestisinin söz konusu olması, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediğinin şüpheye yer bırakmayacak bir şekilde ortaya konmasını güçleştirebilmektedir. Makalemizde, hekimin aydınlatma yükümlülüğü ana hatlarıyla incelenecek, ardından bu yükümlülüğün yerine getirilmesi noktasında genel geçer bir şekil veya prosedür öngörülmemiş olmasından dolayı, hekimlerin bu yükümlülüğünü yerine getirdiğini ispatta yaşadığı güçlükler ve bu güçlüklerin, şekil serbestisi ilkesinden uzaklaşarak çözülmesinin mümkün olup olamayacağı irdelenecektir.

English Abstract: In order for a medical intervention, which a physician’s performance in patient- physician relationship, to be deemed legal, the patient must give consent to such intervention. In order for the patient to be able to decide on giving such consent, the patient should be informed enough about the intervention. To that end, the physician should inform the patient to the extent that he/she would have enough information to decide on this medical intervention. However, the fact that our law does not entail any clause with regard to the form of informing of patients, in other words freedom of form is in question in that context, makes it difficult to establish due performance of informing without any doubt. In our article herein, we included a high level review of physician’s informing responsibility, and then addressed the evidencing difficulties arising from the lack of form or procedure attributed to performance of such responsibility while studying whether diverging from freedom of form principle could clear those difficulties.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Hekim, Hasta, Tıbbi Müdahale, Aydınlatma Yükümlülüğü, Aydınlatılmış Onam Formu, Physician, Patient, Medical Intervention, Informing Responsibility, Informed Consent Form

JEL Classification: K13

Suggested Citation

Gurkaynak, Gonenc and Karaoğlan Nalçacı, Ceyda and Uluay, Tolga, Hastanın Aydınlatılması Noktasındaki Şekil Serbestisinden İleri Gelen İspat Problemleri (Evidencing Issues Arising From the Freedom of Form in Informing the Patients) (March 1, 2014). Legal Tıp Hukuku Dergisi (2014) Vol. 3 Issue: 5, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3279535

Gonenc Gurkaynak (Contact Author)

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law ( email )

Çitlenbik Sokak No:12
Yıldız Mahallesi
Istanbul, Beşiktaş 34349
Turkey

Ceyda Karaoğlan Nalçacı

ELIG Gürkaynak Attorneys-At-Law ( email )

Yıldız Mah. Çitlenbik Sk. No:12
İstanbul, 34349
Turkey

Tolga Uluay

ELIG Gürkaynak Attorneys-At-Law ( email )

Yıldız Mah. Çitlenbik Sk. No:12
İstanbul, 34349
Turkey

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
20
Abstract Views
119
PlumX Metrics