4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamındaki Esnek Çalışma Kavramının Çalışma Süresi Özelindeki Uygulamaları ve Tam/Kısmi Süreli Çalışmalar Yönünden Uygulanabilirliği (The Practices of Flexible Working Concept in Labor Law Numbered 4857 In Terms of Working Hours and Applicability Thereof With Regard to Full/Part Time Working)

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (2013) Vol. 10 Issue:40

16 Pages Posted: 2 Dec 2018

See all articles by Gonenc Gurkaynak

Gonenc Gurkaynak

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law

Ceyda Karaoğlan Nalçacı

ELIG Gürkaynak Attorneys-At-Law

Tolga Uluay

ELIG Gürkaynak Attorneys-At-Law

Date Written: February 1, 2013

Abstract

Turkish Abstract: İşletmelerin ağır rekabet şartları, arz-talep dengesindeki hızlı değişimler ve ekonomik dalgalanmalar karşısında verimli faaliyet göstermeye devam edebilmeleri için, çalışanın sağlığının korunması maksadıyla haftalık ve günlük çalışma sürelerini sınırlandıran katı yasal düzenlemelerin esnekleştirilmesi zorunluluğu hâsıl olmuştur. Bu bağlamda çalışanın günün belirli saatlerinde ve haftanın belirli günlerinde, tam gün çalışması olarak tanımlanabilecek geleneksel çalışma süresi uygulamaları, 4857 sayılı İş Kanunu’nda tanıtılan düzenlemeler vasıtasıyla esnekleştirilmiştir. Makalemizde, esnek çalışmanın tam süreli veya kısmi süreli çalışma yönünden uygulanıp uygulanamayacağı noktasında, İş Kanunu’nun lafzı nedeniyle duraksama olduğunu düşündüğümüz belli başlı esnek çalışma uygulamaları genel hatlarıyla incelenecek ve bu uygulamaların düzenlendiği hükümlerin, esnek çalışma müessesesini geliştirecek ve bir şekilde daha geniş yorumlanmasının, pozitif bir hukuki dayanağının olup olmadığı ve esnek çalışmayı kolaylaştırıcı yorumun, esnek çalışma uygulamalarının nüfuz edebileceği çalışma türlerini ne denli genişletebileceği irdelenecektir.

English Abstract: In order for businesses to sustain operating efficiently despite challenging competitive circumstances, rapid changes in supply-demand balance and economical fluctuations; the necessity to moderate the rigid regulations, restricting weekly and daily working hours with the purpose of safeguarding the employees’ health, has arisen. To that end, the conventional working hours practices, which can be described as working full time between specific hours on specific days of the week, is rendered more flexible with the regulations introduced in the Labor Law numbered 4857. In our article herein, we included a high level review of flexible working hour practices which presents ambiguity in terms of being applicable for full time or part time working and argued whether there is a positive legal ground for broad interpretation of the provisions regulating those practices in a manner that will serve to develop the notion of flexible work and studied how the scope of working types – of which flexible working hour practices can be applied to – can be expanded by means of interpretation that is enabling flexible work.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Çalışma Süresi, Çalışma Sürelerinin Denkleştirilmesi, Telafi Çalışması, Kayan İş Süreleri, Çağrı Üzerine Çalışma, Tam Süreli/Kısmi Süreli Çalışma, Working Hours, Balancing of Working Hours, Compensative Work, Shifting Working Hours, On-Call Working, Full/Part Time Working

JEL Classification: K31

Suggested Citation

Gurkaynak, Gonenc and Karaoğlan Nalçacı, Ceyda and Uluay, Tolga, 4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamındaki Esnek Çalışma Kavramının Çalışma Süresi Özelindeki Uygulamaları ve Tam/Kısmi Süreli Çalışmalar Yönünden Uygulanabilirliği (The Practices of Flexible Working Concept in Labor Law Numbered 4857 In Terms of Working Hours and Applicability Thereof With Regard to Full/Part Time Working) (February 1, 2013). Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (2013) Vol. 10 Issue:40, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3280794

Gonenc Gurkaynak (Contact Author)

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law ( email )

Çitlenbik Sokak No:12
Yıldız Mahallesi
Istanbul, Beşiktaş 34349
Turkey

Ceyda Karaoğlan Nalçacı

ELIG Gürkaynak Attorneys-At-Law ( email )

Yıldız Mah. Çitlenbik Sk. No:12
İstanbul, 34349
Turkey

Tolga Uluay

ELIG Gürkaynak Attorneys-At-Law ( email )

Yıldız Mah. Çitlenbik Sk. No:12
İstanbul, 34349
Turkey

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
76
Abstract Views
414
rank
342,183
PlumX Metrics