İşitme Engelli Türk Öğrencilerin Çekimsel Biçimbilim Farkındalığı (Inflectional Morphological Awareness of Turkish Deaf Students)

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Ankara University Journal of Social Sciences), 7(1) 2016, 30-46.

17 Pages Posted: 4 Dec 2018

Date Written: January 29, 2016

Abstract

Turkish Abstract: Bu araştırmanın amacı, işitme engelli Türk öğrencilerin çekimsel biçimbilim farkındalığı edinimini incelemek ve bu gelişim sürecinde etkisi olabilecek nedenleri araştırmaktır. İlköğretim 4.–8. sınıflara devam eden 100 işiten ve 100 işitme engelli katılımcıya, çekimsel biçimbilim bilgisi ölçme amacıyla geliştirilmiş çevrimiçi dilbilgisi yargı testi, SuperLab 4.0 programı yardımıyla uygulanmıştır. Elde edilen bulgular, işitme engelli bireylerin çekimsel biçimbilim farkındalığın sınıf düzeyi ile birlikte gelişmediğini ve ilköğretim 4.-8. sınıflara giden tüm işiten öğrencilerin Türkçe biçimbilim farkındalığının işitme engelli akranlarından gözle görülür derece daha iyi olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada, Türk İşaret Dili’nin biçim-sözdizimsel yapısının olumsuz aktarımı nedeniyle işitme engelli öğrencilerin Türkçe’nin biçim-sözdizimsel ilişkilerini anlama sürecinde güçlükler yaşadığı öne sürülmektedir.

English Abstract: This study attempted to determine how Turkish deaf students acquired inflectional morphological awareness and to investigate the possible effects on the development of morphological awareness. 100 hearing and 100 deaf participants attending elementary schools from grades 4 to 8 were tested via an online grammaticality judgment task on SuperLab 4.0 software. It was developed to evaluate participants’ ability to use inflectional morphology knowledge. The findings showed that the inflectional morphological awareness of deaf students doesn’t increase with grade. Generally, Turkish morphology awareness skills of hearing students from 4th to 8th grades were significantly better than deaf counterparts. We proposed that deaf students’ difficulties in understanding the morpho-syntactic relationships in Turkish may be due to negative transfer of morpho-syntactic constraints of Turkish Sign Language (TİD).

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: İşitme Engelli Öğrenci, Biçimbilimsel Farkındalık, Çevrimiçi Dilbilgisel Yargı Testi, Türk İşaret Dili, Deaf Students, Morphological Awareness, Online Grammaticality Judgment Test, Turkish Sign Language

Suggested Citation

Makaroğlu, Bahtiyar and Ergenç, İclal, İşitme Engelli Türk Öğrencilerin Çekimsel Biçimbilim Farkındalığı (Inflectional Morphological Awareness of Turkish Deaf Students) (January 29, 2016). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Ankara University Journal of Social Sciences), 7(1) 2016, 30-46.. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3280901

Bahtiyar Makaroğlu (Contact Author)

Ankara University ( email )

TR-06590 Cebeci
Ankara
Turkey

İclal Ergenç

Ankara University ( email )

TR-06590 Cebeci
Ankara
Turkey

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
4
Abstract Views
17
PlumX Metrics