Balkanlarda İslâm’ın Görünümlerinden Alevilik/Halvetilik (About Mordechai Kedar’s Project of 'Palestinian Emirates')

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Ankara University Journal of Social Sciences), 7(1) 2016, 89-110.

22 Pages Posted: 4 Dec 2018

Date Written: January 29, 2016

Abstract

Turkish Abstract: Balkanlar coğrafyasının çeşitliliği, dini inanç yapısında da görülmüş ve görülmeye devam etmektedir. Osmanlı devleti bu coğrafyayı erken dönemde farketmiş ve bu bölge üzerinde çalışmalarına da erken başlamıştır. Avrupa kapıları anlamına gelen bu bölge kozmopolit bir yapıya sahip olmuştur. Bu durum dini yapılanmada da izlenmektedir. Farklı din mensupları birarada olduğu gibi Müslümanlarda da görülen tasavvufi ekollerin etkisi ile farklı düşünsel çizgiler de dikkat çekmektedir. Aleviliğin bir yönü olan Bektaşilik ile ilişkisi hakkında çok sayıda çalışma yapılmıştır. Burada da Tasavvufi ekollerden Halvetiye düşünsel yapısının Alevi Bektaşi geleneğindeki yeri ve etkileşimine dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Zaman zaman belgeler de kullanılmış olmakla beraber son dönem yapılan çalışmalar ışığında değerlendirmeler yapılmıştır. Balkanlarda Halvetiler Alevi/Bektaşi mi idi? Aralarında bir etkileşim olmuş mudur? Yaygınlık ve müntesip açısından durum nedir? Çalışmadaki başlıca sorularımız oldu. Bazılarına cevap bulabildik ancak tamamına değil sebeple bu çalışma bu konuda yapılacak çalışmalara yol açacaktır kanaatindeyiz.

English Abstract: In the study, Israeli researcher Mordechai Kedar’s project of “Palestinian Emirates” is analyzed. In the study, Kedar’s political thought which is significant to understand the project is examined, the components of the project of Palestinian Emirates is explained and the project is elaborated in the context of polarization between neo-zionism and post-zionism in Israel’s political life. The importance of the study is that it is the first academic research in the political science literature in Turkish on Kedar’s project of “Palestinian Emirates” or “Eight-City States”. In the study, document scanning and content analysis are used as research methods. With the study, the reasons of failure of Palestine Liberation Movement are indicated, the attention is drawn toward the inability of the Organisation of Islamic Cooperation with 57 member states and 21 Arab states to solve Palestine issue and the facilities for making effort to ensure the lasting peace are discussed.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Balkanlar, Osmanlı Tasavvuf, Bektaşi/Alevi, Halvetilik, Zionism, Neo-Zionism, Post-Zionism, Palestine, Greater Israel

Suggested Citation

Aslan, Halide, Balkanlarda İslâm’ın Görünümlerinden Alevilik/Halvetilik (About Mordechai Kedar’s Project of 'Palestinian Emirates') (January 29, 2016). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Ankara University Journal of Social Sciences), 7(1) 2016, 89-110.. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3280909

Halide Aslan (Contact Author)

Ankara University ( email )

TR-06590 Cebeci
Ankara
Turkey

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
3
Abstract Views
19
PlumX Metrics