Uluslararası Hukukun Tarihsel Boyutuyla Diplomasinin Kurumsal Gelişim Süreci (Institutional Development Process of Diplomacy with the Historical Aspect of International Law)

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Ankara University Journal of Social Sciences), 7(1) 2016, 111-141.

31 Pages Posted: 4 Dec 2018

See all articles by Nasıh Sarp Ergüven

Nasıh Sarp Ergüven

Ankara University - Ankara University Law Faculty

Date Written: January 29, 2016

Abstract

Turkish Abstract: Uluslararası toplumun birimleri arasında, uluslararası hukuk normlarına uygun biçimde menfaatlerin dengelenmesi faaliyeti olarak tanımlayabileceğimiz diplomasi, günümüze kadar birçok farklı dönemden geçmiştir. İnsan topluluklarının birbirleriyle ilişkiye geçmeye başladığı yazılı dönemin öncesinde temellerini bulan bu kavram, Yunan Şehir Devletleri, Roma ve Bizans İmparatorlukları ile birlikte ayrıntılı bir yapılanmaya sahip olmuştur. Papalık etkisinde geçen Ortaçağ’ın ardından, Rönesans ile beraber, modern diplomasiye doğru ilerleyen süreç ivme kazanmıştır. Kuzey İtalya’da, 14. yüzyıl sonları ile 15. yüzyıl başlarında şehir devletleri arasında kullanılmaya başlanan mukim büyükelçilikler, o güne kadarki diplomasi uygulamasını kökten değiştirmiştir. Devletler arasında sürekli ilişkilerin kurulması, bu döneme kadar sınırlı biçimde ve hukuki temellerden uzak olarak uygulanan diplomatik ayrıcalıkları, diplomasinin temel kurumlarından biri haline getirmiştir. Uzun dönemler değişimler geçirerek gündeme gelen diplomasinin örf ve adet hukuku özelliği, kodifikasyon çalışmaları sonucunda 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’nin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

English Abstract: Diplomacy, which can be defined as act of reconciling the interests within units of international society and in accordance with the international legal norms, has been through various periods until today. This concept, which is grounded in preliteracy before communities had an interrelation with each other, advanced a comprehensive structure with the influence of Greek City States, Roman and Byzantine Empires. After the Medieval world which was under the influence of Popery, the process from Renaissance to modern diplomacy had been accelerated. Resident representatives, which first used in city states in Northern Italy between the end of 14th century and beginning of 15th century, revolutionized the practice of diplomacy used at the time. Actualizing the permanent relations between states transformed diplomatic privileges, which were used determinately and apart from legal foundations, into one of the main institutions of diplomacy. After the codification works, the tacit law aspect of diplomacy resulted in Vienna Convention on Diplomatic Relations on 1961.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Diplomasi Kavram, Mukim Büyükelçilik, Diplomatik Ayrıcalık, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi, Concept of Diplomacy, Resident Representative, Diplomatic Privilege, Vienna Convention on Diplomatic Relations

Suggested Citation

Ergüven, Nasıh Sarp, Uluslararası Hukukun Tarihsel Boyutuyla Diplomasinin Kurumsal Gelişim Süreci (Institutional Development Process of Diplomacy with the Historical Aspect of International Law) (January 29, 2016). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Ankara University Journal of Social Sciences), 7(1) 2016, 111-141.. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3280916

Nasıh Sarp Ergüven (Contact Author)

Ankara University - Ankara University Law Faculty ( email )

Cebeci
Ankara, 06050
Turkey

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
5
Abstract Views
16
PlumX Metrics