Ali Smith’in 'Tarihin Tarihi' Adlı Öyküsünde Kadın ve Delilik Meselesi (The Problem of Women and Madness in Ali Smith’s 'The History of History')

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Ankara University Journal of Social Sciences), 7(1) 2016, 190-203.

14 Pages Posted: 15 Nov 2018

See all articles by Seda Pekşen

Seda Pekşen

Ankara University - Department of English Language and Literature

Date Written: January 29, 2016

Abstract

Turkish Abstract: Ali Smith’in “Tarihin Tarihi” adlı kısa öyküsü on sayfalık bir öykü olmasına rağmen, satır araları da dikkate alındığında çok daha uzun bir öyküye dönüşmektedir. Cinsiyeti belirtilmemiş bir gencin ebeveynleri ve ödevi hakkındaki basit anlatısı aracılığı ile Smith kadınların toplumdaki konumuna dair çok ciddi meseleleri oldukça düşündürücü bir biçimde ele almaktadır. Yalnızca annenin içinde bulunduğu durumu, gencin tepkisini ve kısa diyalogları ortaya koyarak, okuruna kadınlık durumu ile ilgili pek çok fikir vermektedir. Bu makalenin amacı bahsi geçen fikirleri öykünün satır aralarını okumak suretiyle ortaya çıkarmak ve aynı zamanda bu İskoç yazarın sıra dışı üslubunu kadın meselelerine farklı bir yaklaşım olarak tanıtmaktır. Makalenin odak noktası kadınların ataerkil sistem tarafından kendilerine atfedilen kadınlık rolünü reddettikleri takdirde delilikle suçlanmaları sorunudur. Makale erkek bakışıyla şekillendirilmiş eş ve anne olmaktan ibaret kadınlık rolünü ve bu rolün kadını eve hapsederek üzerine yüklediği görevlerle bir kadın ve delilik meselesi haline getirilişini feminist kuramcılar ve psikoloji uzmanlarına atıfla tarihsel bir çerçevede irdelemektedir.

English Abstract: Though only a ten-page-long short story, Ali Smith’s “The History of History” proves much longer with what is between the lines. Through a simple narrative of a teenager (whose gender is unspecified) about his/her parents and her school project, Smith manages to deal with serious matters with regard to women’s position in society in quite a thought-provoking way. Just by portraying the situation, the teenager’s reaction and the short dialogues, she gives the reader many ideas as to the female condition. The aim of this paper is to reveal these ideas by reading between the lines of the story as well as to introduce the out of the ordinary style of this Scottish writer as a different approach to women’s issues. The focus is on the problem of accusing women of madness in cases where they refuse to fulfill the feminine role assigned to them by the patriarchal system. The article explores the feminine role shaped by the male gaze, which consists of being a wife and a mother, and the fact that through the imprisonment of woman in the home and the duties she is assigned this role has turned into an issue of women and madness, with reference to feminist critics and psychology scholars within a historical frame.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Kadınlık Rolü, Ataerkillik, Erkek Bakışı, Delilik, Feminine Role, Patriarchy, Male Gaze, Madness

Suggested Citation

Pekşen, Seda, Ali Smith’in 'Tarihin Tarihi' Adlı Öyküsünde Kadın ve Delilik Meselesi (The Problem of Women and Madness in Ali Smith’s 'The History of History') (January 29, 2016). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Ankara University Journal of Social Sciences), 7(1) 2016, 190-203.. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3280935

Seda Pekşen (Contact Author)

Ankara University - Department of English Language and Literature ( email )

Turkey

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
6
Abstract Views
51
PlumX Metrics