Okul Öncesi Dönem Çocuklara Özgü Güvenlik Ekipmanlarının Tasarımına Yönelik Referans Değerlerinin Oluşturulması (Evaluation of Reference Values for Safety Equipment Design for Preschool Children)

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Ankara University Journal of Social Sciences), 7(2) 2016, 21-31.

11 Pages Posted: 4 Dec 2018

Date Written: June 24, 2016

Abstract

Turkish Abstract: Büyüme ve gelişme, doğumdan ergenliğin sonuna kadar devam eden insan hayatındaki önemli dönemlerden biridir. Büyüme-gelişme çağındaki çocukların çevreleriyle yakın temas durumu, çocukların zamanlarının çoğunu geçirdikleri ortamlarda bulunan ya da aktiviteleri sırasında kullandıkları materyalin (oyuncaklar, güvenlik ekipmanı vb.) çocuğun yaşına ve fiziksel yapısına uygunluğunu zorunlu kılmaktadır. Bu çalışma Ankara’da yaşayan okul öncesi dönem 3-5 yaş arası 270 çocuk (135 erkek, 135 kız) üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ebeveynlerin onayı sonrası her bir çocuktan standart antropometrik yöntemler ile diz ve dirsek genişliği, kafa çevresi, kafa genişliği ve kafa uzunluğu değerleri alınmış ve bu dönem çocuklarına özgü güvenlik ekipmanının (kask, dizlik, dirseklik gibi) tasarımına yönelik referans değerlerini belirlemek hedeflenmiştir. Bu bağlamda yaşa ve cinsiyete özgü persentil değerleri (%1, %5, %50, %95 ve %99’luk) oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda elde edilen referans değerlerinin tasarımcı ve üreticilerce kullanılması, topluma özgü ergonomik üretim ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra, çocuklara yönelik tasarımların çocukların davranışsal ve fiziksel gelişimleri üzerinde olumlu etkisi olacağı kanısındayız.

English Abstract: Growth and development period is continuing from birth to end of puberty, and it is one of the important periods during the human lifespan. Children are in close contact with their environment within the growth and development period. Therefore the materials for their usage (toys, security equipment etc.) and the environment during their activities must be appropriate for each child’s age and physical structure. Present study was consisted of 270 preschool children (135 boys, 135 girls) aged 3-5 years. After parents’ consents anthropometric measurements - the knee width, elbow width, head circumference, head width and head length - were taken according to the standard protocols. Age and sex specific percentiles -1st, 5th, 50th, 95th and 99th - were constructed for safety equipment design such as helmet, knee guard and elbow protector. By using these obtained reference values by manufacturer and designers, ergonomic product design will meet the needs of the preschool children, and we are in the opinion that there will be a positive impact on their behavioral and physical development.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Güvenlik Ekipmanı, Ergonomik Tasarım, Persentil, Okul Öncesi Dönem, Antropometri, Safety Equipment, Ergonomic Design, Percentiles, Preschool Period, Anthropometry

Suggested Citation

Özdemir, Ayşegül and Önal, Sibel and Koca Özer, Başak, Okul Öncesi Dönem Çocuklara Özgü Güvenlik Ekipmanlarının Tasarımına Yönelik Referans Değerlerinin Oluşturulması (Evaluation of Reference Values for Safety Equipment Design for Preschool Children) (June 24, 2016). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Ankara University Journal of Social Sciences), 7(2) 2016, 21-31. . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3280952

Ayşegül Özdemir (Contact Author)

Ankara University ( email )

TR-06590 Cebeci
Ankara
Turkey

Sibel Önal

Ankara University ( email )

TR-06590 Cebeci
Ankara
Turkey

Başak Koca Özer

Ankara University ( email )

TR-06590 Cebeci
Ankara
Turkey

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
5
Abstract Views
17
PlumX Metrics