Türkiye’de Faizsiz Bankacılık Alanında Yayınlanmış Tezlerin Analizi (Analysis of the Published Theses About Interest Free Banking in Turkey)

Maliye ve Finans Yazıları Dergisi - 2018 - (110), 175 - 198

24 Pages Posted: 5 Dec 2018

Date Written: August 24, 2018

Abstract

Turkish Abstract: Ülkeler ve ekonomiler açısından artan önemi nedeniyle faizsiz bankacılığa olan ilgi artmaktadır. Bu trende paralel olarak Türkiye’de faizsiz bankacılığa olan ilgide ve talepte artış yaşanmaktadır. Bir taraftan faizsiz bankacılık hizmetleri sunan finansal kuruluş sayısı artarken diğer taraftan faizsiz bankacılık ürün ve hizmetleri de çeşitlenmektedir. Dolayısıyla son yıllarda faizsiz bankacılığı konu edinen akademik çalışmalarda da artış görülmeye başlanmıştır. Bu çalışma Türkiye’de 1986-2017 dönemleri arasında faizsiz bankacılık alanındaki yüksek lisans ve tezlerini incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma kapsamında 20 doktora tezinin ve 131 yüksek lisans tezinin analizi yapılmıştır. Çalışma sonucunda faizsiz bankacılıkla ilgili tezlerin bankacılık ve sermaye piyasası gibi alanlara kıyasla az olduğu, tezlerin %52,12’sinin bankacılıkta, %15,89’unun Marmara Üniversitesi’nde, %13,90’ının İngilizce olarak hazırlandığı, %50,99’unun Prof. Dr. unvanlı tez danışmanları tarafından yönetildiği ve %49,01’inin betimsel istatistik yönetimiyle yapıldığı belirlenmiştir. Ayrıca Türkiye’de 186 üniversite bulunduğu dikkate alındığında sadece 57 üniversitede faizsiz bankacılıkla ilgili tez çalışması gerçekleştirilmiş olması dikkat çekici bulunmuştur. Araştırmacıların verilere ulaşmalarında yaşadıkları zorlukların bu duruma neden olduğu düşünülmektedir.

English Abstract: The interest to interest-free banking has been increasing due to the increasing importance in terms of countries and economies. Parallel to this trend, the interest and the demand to the interest free banking in Turkey has been also increasing. While the number of the financial institutions, providing interest free banking services, has been increasing on one side, interest free banking products and services has been also diversifying on another side. For this reason, an increase has been seen in the academic studies regarding interest free banking in recent years. The study was prepared in order to examine master and doctoral theses published in interest free banking in Turkey for the period 1986-2017. Within the scope of the study, 20 doctoral theses and 131 master theses were analyzed. According to the findings of the study, they are determined that theses regarding interest free banking is limited in comparison with many areas such as banking and capital markets, 52.12% of them are published in banking, 15.89% of them are published in Marmara University, 13.90% of them are published in English, 50.99% of them are supervised by Professors and 49.01% of them are prepared by descriptive statistics method. Also, it is evaluated as remarkable that there are studies regarding interest free banking in only 57 universities although there are 186 universities in Turkey. It is thought that the difficulties, that researchers face, have caused this situation.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Interest Free Banking, Literature Review, Bibliometric Analysis, Turkey

JEL Classification: E44, G21, Y1

Suggested Citation

Kartal, Mustafa Tevfik, Türkiye’de Faizsiz Bankacılık Alanında Yayınlanmış Tezlerin Analizi (Analysis of the Published Theses About Interest Free Banking in Turkey) (August 24, 2018). Maliye ve Finans Yazıları Dergisi - 2018 - (110), 175 - 198, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3282131

Mustafa Tevfik Kartal (Contact Author)

Borsa Istanbul ( email )

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4
Borsa İstanbul Cad. No: 4
Istanbul, 34467
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
121
Abstract Views
546
rank
288,645
PlumX Metrics