Debatten Om Civilprocessrättens Plats Som Offentlig Rätt Eller Privaträtt I Det Juridiska Systemet. Ett Rättshistoriskt Perspektiv På Den Juridiska Systematiseringens Förutsättningar (The 19th Century Debate Regarding Civil Litigation and its Place within the Legal System. A Legal Historical Perspective on the Task of Legal Science)

16 Pages Posted: 26 Nov 2018

Date Written: 2018

Abstract

Swedish Abstract: De senaste 30 årens privatiseringar har inneburit både att staten och kommunerna idag agerar på en helt eller delvis fri marknad och att privata aktörer ombesörjer tidigare offentliga samhällsfunktioner. Denna utveckling har i sin tur gett upphov till nya rättsfrågor där rättsområdena offentlig rätt och privaträtt ofta överskrids. Rättsvetenskapen har i olika avseenden försökt att anpassa sin systematiserande verksamhet till den nya verkligheten. Ett rättshistoriskt perspektiv – där civilprocessrätten används som exempel – visar emellertid att den rättsvetenskapliga behandlingen av rätten, systematiseringen, måste anpassas till samhällsutvecklingen, men att denna anpassning måste ske på ett sådant sätt att rättens systematiska enhet bevaras.

English Abstract: Over the last 30 years there has been a shift in the upholding of public functions. The state, shedding its monopoly, has opened up for private subjects to provide services such as health care, public transport and education. This from a legal perspective has led to an increasing number of legal questions that involves elements from both the public and private law area. This paper discusses the consequences of this shift from a legal scientific perspective and asks the question to which extent legal science will be able to adapt its description of the legal system to new phenomena without the risk of compromising the coherence and stability of the legal system. The scientific debate regarding whether the rules of civil litigation should be qualified as private law or public law serves as a historical example.

Note: Downloadable Document is in Swedish.

Keywords: Rättsdogmatik, rättshistoria, offentlig rätt, privaträtt, juridisk systematik, civilprocessrätt, Legal dogmatics, legal history, private law, public law, legal science, legal system

Suggested Citation

Croon, Adam, Debatten Om Civilprocessrättens Plats Som Offentlig Rätt Eller Privaträtt I Det Juridiska Systemet. Ett Rättshistoriskt Perspektiv På Den Juridiska Systematiseringens Förutsättningar (The 19th Century Debate Regarding Civil Litigation and its Place within the Legal System. A Legal Historical Perspective on the Task of Legal Science) (2018). Faculty of Law, Stockholm University Research Paper No. 63, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3283079 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3283079

Adam Croon (Contact Author)

Örebro University ( email )

Fakultetsgatan 1
SE-701 82
Örebro, 70210
Sweden

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
14
Abstract Views
261
PlumX Metrics