Högsta domstolens tillägg i ett metodologiskt utvecklingsperspektiv (Interpretatio autentica in Swedish Supreme Court Case Law? A Legal Historical Perspective)

9 Pages Posted: 29 Nov 2018

See all articles by Adam Croon

Adam Croon

Örebro University

Marie Jarnesand

Stockholm University

Date Written: 2018

Abstract

Swedish abstract: Detta artikelutkast har till syfte att belysa frågan om den autentiska tolkningens metodologiska utmaningar i ett rättshistoriskt perspektiv. Ett särskilt intresse ägnas frågan huruvida det går att se försök till autentisk tolkning i den svenska högsta domstolens tillägg.

English abstract: This paper draft discusses the possible consequences of the use of interpretatio autentica in case law from the Swedish Supreme Court in a legal historical perspective.

Note: The downloadable document is in Swedish.

Keywords: Case Law, Swedish Supreme Court, Interpretatio autentica, German Historical School, F. C., Prejudikat, Högsta domstolen, autentisk tolkning, historiska skolan, F.C. von Savigny

Suggested Citation

Croon, Adam and Jarnesand, Marie, Högsta domstolens tillägg i ett metodologiskt utvecklingsperspektiv (Interpretatio autentica in Swedish Supreme Court Case Law? A Legal Historical Perspective) (2018). Faculty of Law, Stockholm University Research Paper No. 64. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3283087 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3283087

Adam Croon (Contact Author)

Örebro University ( email )

Fakultetsgatan 1
SE-701 82
Örebro, 70210
Sweden

Marie Jarnesand

Stockholm University ( email )

Universitetsvägen 10
Stockholm, Stockholm SE-106 91
Sweden

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
5
Abstract Views
58
PlumX Metrics