Tek Satıcılık Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sona Ermenin Sonuçları (Termination of Exclusive Dealership Agreement and the Consequences Thereof)

Terazi Aylık Hukuk Dergisi [Terazi Monthly Law Magazine] (September 2013) Vol:8 No:85

39 Pages Posted: 12 Dec 2018

See all articles by Gonenc Gurkaynak

Gonenc Gurkaynak

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law

Ceyda Karaoğlan Nalçacı

ELIG Gürkaynak Attorneys-At-Law

Tolga Uluay

ELIG Gürkaynak Attorneys-At-Law

Date Written: September 1, 2013

Abstract

Turkish Abstract: Bu çalışmada, tek satıcı kavramına ve tek satıcılık sözleşmesinin çerçevesine değinilmiş, ardından da tek satıcılık sözleşmesinin sona ermesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Konuyla ilgili olarak öncelikle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesinden önce doktrinden ve Yargıtay kararlarından hareketle tek satıcılığa yönelik yapılan tespitler belirtilmiş; bunu takiben 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan acentelik sözleşmesine ilişkin düzenlemelerin kıyasen uygulanmasına ve tek satıcılık sözleşmesi ile ilgili değerlendirmelere yer verilmiştir. Tek satıcılık sözleşmesinin feshine bağlı olarak ortaya çıkan tazminat hakları üzerinde de ayrıca durulmuştur.

English Abstract: In this study, the concept of exclusive dealer and the exclusive dealership agreement’s framework is referred and the explanations with regard to the termination of exclusive dealership agreement are stated. Primarily, determinations on exclusive dealership derived from the doctrine and the Supreme Court decisions according to the former Turkish Commercial Code are stated; subsequently the arrangements on the agency agreement in the new Turkish Commercial Code no.6102 which are laid out by analogy and assessments related exclusive dealership agreement are discussed. The compensation rights arise from the termination of the exclusive dealership agreement is further emphasized.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Tek satıcı, tek satıcılık sözleşmesi, denkleştirme tazminatı, tekel hakkı, sözleşmenin feshi, exclusive dealer, exclusive dealership agreement, balancing compensation, monopoly right, termination of agreement

JEL Classification: K12

Suggested Citation

Gurkaynak, Gonenc and Karaoğlan Nalçacı, Ceyda and Uluay, Tolga, Tek Satıcılık Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sona Ermenin Sonuçları (Termination of Exclusive Dealership Agreement and the Consequences Thereof) (September 1, 2013). Terazi Aylık Hukuk Dergisi [Terazi Monthly Law Magazine] (September 2013) Vol:8 No:85, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3283816

Gonenc Gurkaynak (Contact Author)

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law ( email )

Çitlenbik Sokak No:12
Yıldız Mahallesi
Istanbul, Beşiktaş 34349
Turkey

Ceyda Karaoğlan Nalçacı

ELIG Gürkaynak Attorneys-At-Law ( email )

Yıldız Mah. Çitlenbik Sk. No:12
İstanbul, 34349
Turkey

Tolga Uluay

ELIG Gürkaynak Attorneys-At-Law ( email )

Yıldız Mah. Çitlenbik Sk. No:12
İstanbul, 34349
Turkey

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
50
Abstract Views
168
PlumX Metrics