גבולות ואיזורי גבול: מרחב, חברה והלכה
Borders and Space in Jewish Law and Society

Mehkarei Mishpat Bar Ilan Law Studies 31(3), 749-785 ,2018

37 Pages Posted: 27 Nov 2018

Date Written: November 22, 2018

Abstract

תקציר בעברית: גבול הנו קצה שטח, קו התוחם רשויות או מדינות ומציין את הממשק ביניהן. הגבול עצמו הוא לרוב חסר שטח, מהות ופונקציה עצמאיים, ומשמעותו נובעת מהישויות שאותן הוא תוחם. כוחו התפקודי של הגבול הוא בקביעותו ובקשיחותו, שהרי שינויי גבול הם אירועים יחסית נדירים, הכרוכים בתהליכים רשמיים, לרוב בעקבות אירועים דרמטיים, כגון מלחמה והסכמים. בחינתו של מושג הגבול בהלכה היהודית במאמר זה מגלה תפיסה מורכבת ומרובת פנים של המושג. תפיסת חכמים כוללת מודעות ליחסי גומלין של ההלכה עם המרחב ושל שניהם עם פוליטיקה ותהליכים חברתיים ותרבותיים. הספרות ההלכתית, בדומה לספרות המחקרית – העכשווית, מכירה בריבוי גבולות, בגמישותם, בחדירותם ובריבוי ממדיהם במגוון מישורים החברתי, התרבותי, הכלכלי, המשפטי והמוסדי. נראה כי ההלכה מודעת למציאות המיוחדת של אזורי גבול ואף רואה בחלק מהגבולות מקום שבו מתרחשת פעילות משמעותית ומעניקה חשיבות הלכתית ליחסים חוצי-גבול. במאמר נתמקד בספרות הרבנית התלמודית, אך נדגים בו את הרלוונטיות של התובנות העולות מן הניתוח גם לשיח הלכתי ושיח ציבורי עכשוויים. בכך נבקש לתמרץ עיסוק בחקר ההלכה והמרחב ושילוב בין גאוגרפיה פוליטית, דת ומשפט.

English Abstract: A border is an edge, a line separating spaces or states and signifying the interface between them. The border itself is commonly perceived as one-dimensional, having no real existence nor space for functioning. Its functional power derives from its rigidity and permanence, with changes being rare and often the result of wars and dramatic events. Examining the concept of borders in Jewish law, this article reveals a complex and multi-faceted perception of this concept. The perception of borders in rabbinic sources shows consciousness regarding the interaction of law and space, and of both with politics and social and cultural processes. the Jewish legal literature, like contemporary geopolitical research, acknowledges the multiplicity, elasticity, permeability and multi-dimensional of borders. all this on a variety of levels, e.g., social, cultural, economical, legal and institutional.Jewish law acknowledges the special status and role of border-areas; sees some borders as two-or three-dimensional spaces in which meaningful actions are taking place and discusses cross-border activities and the cross-border transfer of information. We focus on Talmudic rabbinic literature, but note the relevance of insights to the contemporary Jewish legal and public-political discourse. We want to encourage research in Jewish law and space, as well as combining political geography, religion and law.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: Jewish Law, Law and Space, Borders, Geopolitics, Talmud

Suggested Citation

Israel-Vleeschhouwer, Amos A. and Arieli, Tamar, גבולות ואיזורי גבול: מרחב, חברה והלכה
Borders and Space in Jewish Law and Society (November 22, 2018). Mehkarei Mishpat Bar Ilan Law Studies 31(3), 749-785 ,2018. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3289342

Amos A. Israel-Vleeschhouwer (Contact Author)

Sapir Academic College - School of Law ( email )

Israel

Tamar Arieli

Tel-Hai College ( email )

Israel

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
21
Abstract Views
208
PlumX Metrics